Tekstuele, historische en systematische studies van het Jodendom en Christendom

De afdeling Tekstuele, historische en systematische studies van het Jodendom en Christendom brengt bijbelwetenschappers, historici van het Christendom en systematisch theologen bij elkaar voor onderwijs van topkwaliteit. Het onderzoek van de afdeling komt to uiting in het werk van het Center for Textual, Historical, and Systematic Studies of Judaism and Christianity.

De afdeling verzorgt onderwijs in twee van 's werelds belangrijkste religieuze tradities, het jodendom en het christendom, en helpen we onze studenten een steeds complexere wereld kritisch te benaderen en te begrijpen door actuele ideeën, waarden, praktijken en bronnen van autoriteit in gesprek te brengen met historisch, kerkelijk en cultureel diverse tradities.