Textuele, historische en systematische studies van het Jodendom en Christendom

In de afdeling THS richten wij ons in ons onderzoek op de teksten, geschiedenis en de theologische inhouden van het jodendom en christendom. Als afdeling van de Faculteit der FTR gaat onze aandacht in ons onderzoek en onderwijs uit naar de religieuze opvattingen en teksten zoals die in de joodse en christelijke traditie zijn ontwikkeld en vorm gegeven. Centraal hierin staan de filosofische, historische, ethische, en spirituele studies naar hoe mensen over God spreken en hoe zij hun geloof beleven in geloofsgemeenschappen, over wat hun waarden zijn en hoe zij die in gedrag omzetten, hoe zij aan de maatschappij een bijdrage willen leveren, en hoe zij zich religieus uitdrukken in kunst en andere media. THS houdt zich bezig het bestuderen en analyseren van de ontwikkeling van het christendom en vroege jodendom, in het bijzonder de concurrerende interpretatiemodellen binnen de verschillende christelijke tradities – katholiek, orthodox en protestants – en de interacties tussen deze tradities, zowel vanuit historisch als hedendaags oogpunt.