Vergelijkende Godsdienstwetenschap

Binnen de afdeling Vergelijkende godsdienstwetenschap verzorgen we onderzoek naar geleefde religie. Ons onderzoek komt tot uiting in het werk van het Center for Religion and Contemporary Society.

We bestuderen de daadwerkelijke religieuze opvattingen en praktijken van mensen, ongeacht of deze al dan niet gesanctioneerd worden door religieuze autoriteiten. Daarbij kijken we onder meer naar de spanning tussen religieuze voorschriften en de praktijk, de plaats van religie en spiritualiteit in het alledaagse leven, en de rol van objecten, symbolen, rituelen en religieuze verhalen. Door verschillende religieuze tradities en verschijnselen te vergelijken proberen we hier een beter inzicht in te krijgen.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9103
6500HD NIJMEGEN