Vergelijkende Godsdienstwetenschap

Binnen de afdeling Vergelijkende godsdienstwetenschap wordt onderzoek gedaan naar geleefde religie. We bestuderen van mensen de daadwerkelijke religieuze opvattingen en praktijken, ongeacht of deze al dan niet gesanctioneerd worden door religieuze autoriteiten. Daarbij kijken we onder meer naar de spanning tussen religieuze voorschriften en de praktijk, de plaats van religie en spiritualiteit in het alledaagse leven, en de rol van objecten, symbolen, rituelen en religieuze verhalen. Door verschillende religieuze tradities en verschijnselen te vergelijken proberen we hier een beter inzicht in te krijgen.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9103
6500HD
NIJMEGEN