Center for Cognition, Culture, and Language

Het Center for Cognition, Culture, and Language (CCCL) onderzoekt op welke manieren taal, cultuur en cognitie elkaar beïnvloeden. Binnen dit gebied staan twee fundamentele vragen centraal: Hoe worden cognitieve vermogens gevormd en welke rol spelen conventie, betrokkenheid en perspectief in de interpretatie van taal.

Uitgelicht

Abstract image of a pixelised head dispersing in the wind

Sense of Self in Persons with a Dementia Syndrome

NWO SGW Open Competitie M project over het gevoel van zelf bij mensen met dementie.

Annemarie van Stee

Nieuwe softcover editie van Annemarie van Stees "Love and Selfhood"

Aankondiging van de soft cover edition of dr. Annemarie van Stee’s book "Love and Selfhood".

Manier van werken

Onderzoekers van het CCCL nemen inzichten mee uit vakgebieden als de psychologie, taalwetenschap, kunstmatige intelligentie, neurowetenschappen en biologie. Daarnaast kijken zij ook naar de praktijk, zoals de psychiatrie. Door deze interdisciplinaire benadering draagt het CCCL bij aan de filosofische theorievorming in zowel de cognitie- als taalfilosofie.

Deze interdisciplinaire manier van werken krijgt vaste vorm in de Foundations of Cognition Colloquium Series, het programma ‘Filosofie voor de vertaalslag van neurowetenschap naar maatschappij’ en de Radboud Interfaculty Complexity science Hub (RICH). Ook werkt het CCCL intensief samen met partners als de University of British Columbia, het Donders Instituut, het VU Medisch Centrum en de GGZ-instelling Dimence Groep.

Belangrijkste onderzoekslijnen

  1. Cognitie en socialiteit
    Wat is de aard van folk-psychology? Kunnen we cultuur zien als een voorwaarde voor - in plaats van slechts een product van - menselijke cognitie?

  2. Conventie, engagement en perspectief
    Kunnen taaluitingen begrepen worden in termen van conventie en verbintenis? En hoe wordt perspectief gerepresenteerd in taal?
  3. Filosofie van de menswetenschappen
    Wat is de aard van verklaring in sociale en politieke wetenschappen, psychiatrie en cognitieve neurowetenschappen?

Evenementen

Geen inhoud beschikbaar

Contactinformatie