Center for Contemporary European Philosophy

Het Center for Contemporary European Philosophy (CCEP) is het enige wetenschappelijke centrum in Nederland gespecialiseerd in het onderwijs en onderzoek in de 20e en 21e -eeuwse continentale filosofie. Het centrum is geworteld in de sterke traditie in continentale filosofie van de Radboud Universiteit. Door alledaagse concepten aan kritisch filosofisch onderzoek bloot te stellen, dragen de onderzoekers bij aan een beter begrip van het maatschappelijke debat.

Uitgelicht

Annabelle Dufourcq

Annabelle Dufourcq benoemd tot hoogleraar filosofische antropologie

Annabelle Dufourcq is per 1 juni benoemd tot hoogleraar filosofische antropologie aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit.

Calloused hands

CCEP-Lecture: Patho-logies of Skin

This presentation explores the material nature and emergence of human skin.

Professor Herman Westerink

Oratie professor Herman Westerink

Hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen met de leeropdracht Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid spreekt op woensdag 22 mei 2024 om 15.45 uur precies een inaugurele rede uit.

Belangrijkste onderzoekslijnen

  • Een kritische dialoog tussen continentale filosofie en de natuurwetenschappen
  • De impact van gender, ras, seksualiteit, zwangerschap en intersectionaliteit op het concept van de mens
  • De betekenis van het antropoceen en nihilisme
  • Psychoanalytische kritiek op religie
  • Natuur en duurzaamheid

Radboud Annual Continental Philosophy Conference

Ieder jaar organiseert het CCEP een conferentie op het gebied van de Continentale Filosofie. 
Lees meer over de editie van 2024

Onszelf begrijpen in de wereld van vandaag

Het CCEP bestudeert de metafysica en filosofische antropologie met methoden en perspectieven die het ontleent uit de fenomenologie, hermeneutiek en psychoanalyse. Het onderzoekt deze stromingen in een kritische dialoog met andere benaderingen die in de Europese filosofie van de 20ste eeuw naar voren kwamen. Het CCEP handelt vanuit de overtuiging dat de continentale filosofie een van de belangrijkste bronnen is om onszelf te begrijpen in de wereld van vandaag. 

Sinds haar oprichting in 2013, streeft het CCEP ernaar om de plek te zijn voor onderzoek en onderwijs in de continentale filosofie. Het CCEP onderhoudt daarom actieve banden met collega's en instellingen in de Engels-, Frans- en Duitstalige wereld, maar ook in landen als China, Brazilië, Zuid-Afrika, Turkije en Rusland.

Evenementen

De letters CCEP in donderrood tegen een Radboudrode achtergrond

The Future of Hermeneutics

Het CCEP is dit jaar gastheer van het International Hermeneutics Symposium 2024.

De letters CCEP in donderrood tegen een Radboudrode achtergrond

Radboud Annual Continental Philosophy Conference 2025

Het CCEP organiseert haar volgende, jaarlijkse, tweedaagse conferentie over continentale filosofie in maart 2025.

Contactinformatie

Location

Erasmusgebouw

Erasmusplein 1
6525HT Nijmegen
024-3612166