Center for Religion and Contemporary Society

In de hedendaagse samenleving staat religie voor een grote uitdaging. De moderniteit heeft een crisis voortgebracht in religieuze betekenis. Het Center for Religion and Contemporary Society (CRCS) bestudeert de huidige positie en rol van religie en spiritualiteit in deze context. De onderzoekers analyseren deze onderwerpen binnen het katholicisme en protestantisme, de islam, het oosters christendom, Aziatische en inheemse religies en onder diegenen die niet bij een religie aangesloten zijn.

Uitgelicht

Religion

Religion in Motion: Between Borders and Belonging

Van 1 tot 3 november 2023 organiseert de Radboud University de tweejaarlijkse conferentie van de Nederlandse Vereniging voor Religiewetenschappen. Dit jaar is het thema Religion in Motion: Between Borders and Belonging .

Abstract image of a pixelised head dispersing in the wind

Sense of Self in Persons with a Dementia Syndrome

NWO SGW Open Competitie M project over het gevoel van zelf bij mensen met dementie.

Space for Grace

Space for Grace

In het Space for Grace project worden katholieke geloofsgemeenschappen in Duitsland, Vlaanderen en Nederland ondersteund in (vernieuwende) projecten die de vitaliteit van deze gemeenschappen vergroten.

Belangrijkste onderzoekslijnen

Het CRCS bestudeert religie en spiritualiteit aan de hand van drie onderling samenhangende thema's:

  1. Veerkrachtige samenlevingen en het goede leven
  2. Contingentie en zingeving
  3. Dood en herinnering

Het CRCS analyseert deze thema's binnen het christendom, de islam, Aziatische en inheemse religies en onder niet-gelovigen, en door middel van religievergelijkende studies. Het CRCS streeft naar empirisch onderbouwde theorieontwikkeling over hedendaagse religie en spiritualiteit, en houdt daarbij rekening met de historische en bijbelse oorsprong van hedendaagse religie. Het centrum streeft er daarom naar bij te dragen aan een robuuste en empirisch onderbouwde theorie over de rollen en functies van religie in de hedendaagse samenleving.

Manier van werken

Op maatschappelijk niveau onderzoeken we de controversiële positie van religie in het publieke domein en de gedeeltelijke en differentiële rol van religie in sociale cohesie. Op institutioneel niveau richten we ons op de afnemende en tegelijkertijd veranderende rol van religie in het definiëren van publieke waarden in onder andere onderwijs, gezondheidszorg en overheidsbeleid. Op persoonlijk niveau onderzoeken we de rol van religie in de vorming van persoonlijke zingeving, in het bijzonder op momenten van onzekerheid en leed.

Impact

De valorisatie van ons academisch werk is voor ons van vitaal belang. Dit doen we door samen te werken met professionals in religieuze gemeenschappen, onderwijs, zorg en politiek. Maatschappelijke impact en kennis spelen ook een belangrijke rol in onze inspanningen om een breder publiek te bereiken via openbare lezingen en bijdragen aan de media en tentoonstellingen.

Organisatie

Om antwoorden te vinden op deze vragen werkt het CRCS nauw samen met sociale wetenschappen, rechten en geneeskunde. Deze multidisciplinaire aanpak biedt nieuwe inzichten in mogelijke theorievorming over religie en spiritualiteit. Het Centrum voor Religie en Hedendaagse Samenleving omvat drie leerstoelen: Vergelijkende godsdienstwetenschap, Empirische en praktische religiewetenschappen en Islamstudies.

Nieuws

Geen inhoud beschikbaar

Evenementen

Religion in Motion: Between Borders and Belonging

Rewriting Global Orthodoxy: Oriental Orthodox Communities in a Transnational World (Conference)

Contactinformatie