Center for Textual, Historical, and Systematic Studies of Judaism and Christianity

Het Center for Textual, Historical, and Systematic Studies of Judaism and Christianity (CTHS) brengt bijbelwetenschappers, historici van het Christendom en systematisch theologen bij elkaar voor onderwijs en onderzoek.

Uitgelicht

Gluttony  - Image Rogistok via 123rf

Gulzigheid, hebzucht en liefde. Over twee zonden en een deugd

We zijn hebzuchtig: we willen meer bezitten dan nodig is. We zijn gulzig: we eten meer dan goed voor ons is. Maar we willen ook het goede: de liefde. Leer hoe oude wijsheden over zonden en deugden kunnen helpen richting te geven in een moderne tijd.

Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma heilig verklaard

Oprichting van de Titus Brandsma Cirkel

Een succesvolle eerste editie van het congres van de Titus Brandsma Cirkel (3 tot 6 oktober 2023) is de start van de Titus Brandsma Cirkel.

Missie en visie

Het werk van het CTHS richt zich op religieuze teksten en concepten, inclusief filosofische, theologische en canonieke reflecties, maar ook op religieuze verbintenissen en identiteiten, gedrag en ethiek, en religieuze uitingen in kunst en andere media. CTHS bestudeert de oorsprong en de latere ontwikkelingen van het jodendom en het christendom vanaf de oudheid tot vandaag, waarbij een van de specifieke aandachtspunten bestaat uit de studie van concurrerende interpretatiemodellen binnen de verschillende christelijke tradities - katholiek, orthodox en protestants.

Samen bevorderen we onderzoek en onderwijs in twee van 's werelds belangrijkste religieuze tradities, het jodendom en het christendom, en helpen we onze studenten een steeds complexere wereld kritisch te benaderen en te begrijpen door actuele ideeën, waarden, praktijken en bronnen van autoriteit in gesprek te brengen met historisch, kerkelijk en cultureel diverse tradities.

Radboud Prestige Lectures

Om haar missie en visie kracht bij te zetten organiseert het CTHS de Radboud Prestige Lectures.

 

Belangrijkste onderzoekslijnen 

  • De vorming van joodse en christelijke identiteiten in de oudheid, met behulp van tekstuele, linguïstische en historiografische methoden in gesprek met gebieden zoals archeologie, antropologie, traumastudies, postkoloniale theorie en empire studies, en kritische sociale theorie.
  • Christelijke identiteit en dissidente tradities vanaf de late oudheid tot heden, waarbij onderwerpen worden onderzocht als vrouwen in kerkelijk leiderschap, mystiek en monnikendom, veranderingen in de rooms-katholieke identiteit als reactie op verschillende historische contexten, orthodox-christelijke theologie en praktijk, en de geschiedenis van de dialoog tussen geloof en rede;
  • Christelijke identiteiten in de hedendaagse en mondiale samenleving, waaronder publieke theologie in een seculier tijdperk, politieke theorie en feministische theologie. 

Evenementen

Geen inhoud beschikbaar

Contactinformatie