Center for Textual, Historical, and Systematic Studies of Judaism and Christianity

Het Center for Textual, Historical, and Systematic Studies of Judaism and Christianity (CTHS) brengt bijbelwetenschappers, historici van het Christendom en systematisch theologen bij elkaar voor onderwijs en onderzoek.

Uitgelicht

Detail from a Nile mosaic in Palestrina showing religious ceremonies.

Religious Communities in Egypt and Syria in a Changing World: 200-300 CE

Van 21 tot 22 september 2023 host het Center for Textual, Historical, and Systematic Studies of Judaism and Christianity de eerste van drie internationale congressen over religie in de praktijk van het alledaagse leven in het Egypte en Syrië van 200...

Groene parochie met moestuin in Nijmegen

Groene parochies en groene kloosters Nederland

Ook parochies en kloosters nemen deel aan de maatschappelijke trend verduurzaming. Het onderzoeksproject Groene Parochies Nederland wil inventariseren en analyseren wat er in katholiek Nederland op het gebied van groen en duurzaamheid gebeurt.

Missie en visie

Het werk van het CTHS richt zich op religieuze teksten en concepten, inclusief filosofische, theologische en canonieke reflecties, maar ook op religieuze verbintenissen en identiteiten, gedrag en ethiek, en religieuze uitingen in kunst en andere media. CTHS bestudeert de oorsprong en de latere ontwikkelingen van het jodendom en het christendom vanaf de oudheid tot vandaag, waarbij een van de specifieke aandachtspunten bestaat uit de studie van concurrerende interpretatiemodellen binnen de verschillende christelijke tradities - katholiek, orthodox en protestants.

Samen bevorderen we onderzoek en onderwijs in twee van 's werelds belangrijkste religieuze tradities, het jodendom en het christendom, en helpen we onze studenten een steeds complexere wereld kritisch te benaderen en te begrijpen door actuele ideeën, waarden, praktijken en bronnen van autoriteit in gesprek te brengen met historisch, kerkelijk en cultureel diverse tradities.

Belangrijkste onderzoekslijnen 

  • De vorming van joodse en christelijke identiteiten in de oudheid, met behulp van tekstuele, linguïstische en historiografische methoden in gesprek met gebieden zoals archeologie, antropologie, traumastudies, postkoloniale theorie en empire studies, en kritische sociale theorie.
  • Christelijke identiteit en dissidente tradities vanaf de late oudheid tot heden, waarbij onderwerpen worden onderzocht als vrouwen in kerkelijk leiderschap, mystiek en monnikendom, veranderingen in de rooms-katholieke identiteit als reactie op verschillende historische contexten, orthodox-christelijke theologie en praktijk, en de geschiedenis van de dialoog tussen geloof en rede;
  • Christelijke identiteiten in de hedendaagse en mondiale samenleving, waaronder publieke theologie in een seculier tijdperk, politieke theorie en feministische theologie. 

Nieuws

Geen inhoud beschikbaar

Evenementen

Geen inhoud beschikbaar

Contactinformatie