Radboud Center for Philosophy and Society

De grote vragen waar de maatschappij vandaag de dag mee te maken krijgt, vragen om een nieuwe filosofie. Een filosofie die constructiever, meer betrokken en aanspreekbaar is. Het RCPS draagt bij aan deze ontwikkeling binnen de filosofie. Onderzoekers plaatsen zich op het kruispunt tussen filosofie en maatschappij om tot nieuwe inzichten te komen.

Uitgelicht

Apple Watch met gezondheidsdata

Digital Good

Technologiebedrijven zoals Google, Apple en Amazon hebben het domein van gezondheid en medicijnen betreden. Dit ‘Digital Good’-project verkent de ethische en maatschappelijke uitdagingen die horen bij deze ‘Googlificatie van gezondheidsonderzoek’.

Erasmus-gebouw-campus

Subsidie voor onderzoek quota geracialiseerde Nederlandse wetenschappers

Het project ‘Quotas voor de inclusie van geracialiseerde Nederlandse wetenschappers’ onder leiding van Anya Topolski ontvangt een bijdrage van NWO.

book with glasses

Decolonizing “Decolonization” and Knowledge Production Beyond Eurocentrism

I historicize decolonial theories within the context of epistemic contestations and knowledge production in Africa.

Belangrijkste onderzoekslijnen

Het onderzoek van de ethici en politiek filosofen die samen komen in het RCPS concentreert zich in het bijzonder op de volgende thema's:

  • De filosofie van ras
  • Democratie en haar betwistingen
  • Gezondheid en gezondheidszorg
  • Digitalisering en milieu
  • Duurzaamheid
  • Publiek engagement

Missie en visie

De expliciete visie van het RCPS is om de conceptuele helderheid, het kritische onderzoek en de analytische strengheid van de academische filosofie in te zetten op de morele, politieke, sociale, economische en culturele transformaties die de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen met zich meebrengen, en tegelijkertijd bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de filosofische theorie.

Het RCPS beschouwt filosofische betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken als tweerichtingsverkeer: het doel is niet alleen om het eigen onderzoek "top-down" te communiceren of te vertalen, maar ook om het eigen filosofische werk "bottom-up" te informeren, vorm te geven en aan te passen, namelijk op basis van de input die verkregen wordt door in contact te treden met maatschappelijke belanghebbenden. Dit verdiept zowel de empirische analyse als het filosofische denken. Gezien de complexiteit van de maatschappelijke en politieke kwesties die aan de orde zijn, is het onderzoek aan het RCPS noodzakelijkerwijs trans- of interdisciplinair: diep geworteld in de ethiek en politieke filosofie, is het RCPS-onderzoek actief betrokken bij inzichten en methoden uit andere disciplines, met name geneeskunde en gezondheidszorg, politiek, sociologie, antropologie en natuurwetenschappen.

Impact

Gezien de maatschappelijke betrokkenheid van het RCPS hechten zijn leden veel waarde aan zowel academisch onderzoek als publieke betrokkenheid. Gezien de maatschappelijke betrokkenheid nemen onderzoekers van het RCPS deel aan zowel publieksgerichte activiteiten als aan onderzoek dat wordt geïnformeerd door de samenleving als geheel, waaronder professionals, activisten, beleidsmakers en NGO's.

Evenementen

Geen inhoud beschikbaar

Contactinformatie