Institute for Managementresearch

Het Institute for Management Research (IMR) is het onderzoeksinstituut van de Nijmegen School of Management. Onze onderzoekers doen state-of-the-art onderzoek naar complexe problemen van bestuur en management, om de oorzaken van deze problemen te verklaren, en om die kennis te gebruiken om mogelijke oplossingen te creëren. We combineren kennis en expertise uit meerdere disciplines met samenwerking met maatschappelijk relevante actoren. Ons motto is 'Responsible Governance for Sustainable Societies'.

Typische onderwerpen die bij het IMR onderzocht worden:

  • de uitvoering van beleid door bedrijven en overheden
  • de besluitvorming door bedrijven over bedrijfsverplaatsingen
  • de toekomstige ontwikkeling van de stad
  • de decentralisatie van zorgtaken naar lokale overheden
  • de invloed van internationale gebeurtenissen en besluiten van de EU
  • onderwerpen als duurzaamheid, milieu, circulaire economie en mobiliteit bij IMR, evenals onderzoek naar innovatie en ondernemerschap en naar gendervraagstukken.

Maatschappelijke relevantie

Maatschappelijke relevantie heeft steeds meer te maken met het bewezen vermogen van onderzoek om impact te hebben, in plaats van met het "slechts" uitvoeren of verspreiden van onderzoek in samenwerking met maatschappelijke partners. Voortdurende samenwerking met maatschappelijke actoren is een voorwaarde voor impact en neemt veel verschillende vormen aan. Het schrijven van professionele publicaties en rapporten is een voor de hand liggende manier om kennis naar de praktijk te brengen. IMR-onderzoekers gaan vaak verder dan dat door regelmatig contacten te onderhouden met sleutelfiguren in het bedrijfsleven, overheden en andere publieke en private organisaties. Daarmee halen IMR-onderzoekers ook kennis uit de praktijk als input voor nieuw onderzoek.

Contactinformatie

Locatie

Elinor Ostromgebouw

Heyendaalseweg 141
6525AJ Nijmegen
024-3615995
Postadres
Postbus 9108
6500HK
NIJMEGEN

Afdelingen