Internationalisation, Communication & external Relations

De afdeling Internationalisation, Communication and external Relations (ICR) houdt zich bezig met de strategische doelstellingen van de faculteit op het terrein van internationalisering, communicatie en externe relaties. ICR heeft een beleidsvoorbereidende en -adviserende rol, maar is ook nadrukkelijk betrokken bij de uitvoering van het beleid.