Bedrijfseconomie

De sectie Bedrijfseconomie houdt zich bezig met vraagstukken die verband houden met de intersectie van de Economische wetenschap en Bedrijfskunde. De sectie richt zicht ook op boekhouding en controle, waarbij de focus ligt op de rol van informatieverstrekking en bestuursstructuren in het beheer en de coördinatie van belanghebbenden van een organisatie. De onderzoeksinteressen van deze sectie hebben betrekking tot het gebied van financiële en niet-financiële rapportage door organisaties aan externe belanghebbenden, met oog voor toenemende maatschappelijke eisen op het gebied van transparantie, integriteit en de openbaarmaking van milieugegevens. Daarnaast richt de sectie zich op de manier waarop organisaties het doelgerichte gedrag van hun management en werknemers beheren. Zij passen kwantitatieve, kwalitatieve en interpretatieve onderzoeksmethoden toe, en maken gebruik van theoretische inzichten uit de psychologie, sociologie, filosofie en de economische wetenschap. De brede opvatting van boekhouding en controle komt tot uiting in het onderzoek van de sectie, dat zich uitstrekt over een breed scala van onderwerpen en is gepubliceerd in tijdschriften zoals Organization & Environment, Accounting, Organizations and Society, Accounting and Business Research.

Contactinformatie

Locatie

Elinor Ostromgebouw

Heyendaalseweg 141
6525AJ Nijmegen
024-3615890
Postadres
Postbus 9108
6500HK NIJMEGEN