Economische Theorie en Economisch Beleid

De sectie Economische Theorie en Beleid bestudeert overheidsbeleid en incentiefstructuren met behulp van inzichten uit de gedragseconomie, psychologie en verwante wetenschapsgebieden. Hierbij worden theoretische, experimentele en empirische benaderingen toegepast. 

De medewerkers van de sectie houden zich bezig met vragen op het gebied van:

  • Duurzame besluitvorming: bestuderen onder welke omstandigheden individuen beslissingen nemen met intergenerationele loyaliteit; hoe sociale normen sociaal duurzaam gedrag verklaren; het individuele perspectief uitbreiden naar bestuur, met co-creatie van belanghebbenden en participatief bestuur. 
  • Gedragseconomie in het onderwijs: bestuderen hoe het leren, het welzijn en het zelfsturend gedrag van studenten kan worden ondersteund; maar ook hoe stimulansen voor docenten kunnen worden ontworpen in systemen die overgaan op een nieuw paradigma van inclusief onderwijs.
  • Gezondheidseconomie: hoe een gezonde levensstijl en duurzame voedselconsumptie te bevorderen; solidariteit in de gezondheidszorg; waarbij dit onderzoek bijdraagt aan de Strategische Kennisagenda: vooruitkijken naar gezondheid in 2040. 

Tot slot draagt de sectie bij aan historisch en kritisch onderzoek naar de moderne economische wetenschap en haar beleidsrelevantie: bijdragen aan het begrijpen van de manieren waarop de economische wetenschap wordt gebruikt in bestuur en reageert op de uitdagingen van duurzame samenlevingen.

Contactinformatie

Locatie

Elinor Ostromgebouw

Heyendaalseweg 141
6525AJ Nijmegen
Postadres
Postbus 9108
6500HK NIJMEGEN