Internationale Economie

De sectie Internationale Economie bestudeert de interactie tussen individuen, bedrijven en landen binnen de wereldeconomie. Medewerkers van de sectie werken aan verschillende thema's. 

Op macroniveau traceert internationaal vergelijkend economisch onderzoek verschillen in duurzame economische ontwikkeling tussen landen, terug naar hun sociale, politieke en economische oorsprong. Een tweede aandachtsgebied is de analyse van economische interacties om de oorzaken, structuur en gevolgen van globalisering en de-globalisering te begrijpen. Deze analyse vindt plaats tussen actoren uit verschillende sociale, politieke, financiële en economische contexten.

Op mesoniveau bekijkt sociaaleconomisch onderzoek de uitdagingen waar samenlevingen wereldwijd voor staan vanuit het perspectief van individuen die ingebed zijn in menselijke collectieven. We werken vanuit het idee dat geen mens op zichzelf staat en dat individuen gevormd worden door en zelf vorm geven aan de sociale groepen die ze vormen. Daarbij omarmen we de diversiteit van individuen - hun waarden en cognitieve vooroordelen - maar ook de overeenkomsten die individuen kunnen samenbrengen in verschillende groepen zoals nationaliteiten. 

Op microniveau richt een deel van onze sectie zich op toegepaste economie en ontwikkeling. We bestuderen de determinanten en gevolgen van economische, sociale, technologische en beleidsmatige ontwikkelingen in zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen. Theoretisch geworteld in de moderne micro-economie, baseren we onze analyses op grootschalige enquêtegegevens en lab-in-the-field experimenten verrijkt met kwalitatieve informatie. We onderzoeken factoren zoals gezondheid, onderwijs en levensomstandigheden in combinatie met economische aspecten. Ons doel is om beleidsvorming te informeren en actief bij te dragen aan sociale en economische vooruitgang op basis van uitgebreide academische inzichten. 

De sectie biedt cursussen aan op alle gebieden van internationale economie en op alle niveaus. Hieronder vallen bijvoorbeeld ontwikkelingseconomie, internationale handel, vergelijkende economie en bedrijfssystemen en toegepaste econometrie. Alle medewerkers van de sectie begeleiden regelmatig bachelor- en masterscripties.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9108
6500HK NIJMEGEN