Sociale Geografie

Sociale geografie aan de Radboud Universiteit houdt zich bezig met het analyseren van de interactie tussen menselijke activiteiten en hun fysieke leefomgeving. Onze aandacht gaat uit naar prangende maatschappelijke thema’s, zoals verduurzaming, globalisering, ongelijkheid, conflict, leefbaarheid van steden, en het huidige migratie- en grensbeleid.

Met een kritische blik onderzoeken we dynamische ruimtelijke relaties tussen mensen, bedrijven en instellingen op verschillende schaalniveaus (van mondiaal tot lokaal). Met onze kennis proberen we bepaalde maatschappelijke uitdagingen en onrechtvaardigheden beter te begrijpen, om uiteindelijk handvatten te bieden voor beter en bewuster handelen. In ons onderzoek gebruiken we een verscheidenheid aan kwalitatieve en kwantitatieve methoden, inclusief moderne cartografie. Om tot vooruitstrevende kennis te komen, werken we in ons onderzoek en onderwijs graag samen met maatschappelijke partners zoals overheden, denktanks en NGO’s.

Tevens zoeken we de dwarsverbanden op met andere wetenschappelijke disciplines zoals politicologie, milieu- en maatschappijwetenschappen, planologie, rechten en antropologie. Er is een direct verband tussen ons onderzoek en het onderwijs dat we geven in de bachelor GPM en master Human Geography. Dit zorgt ervoor dat ons onderwijs zich bezighoudt met de laatste ontwikkelingen in zowel onze maatschappij als de wetenschap.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9108
6500HK NIJMEGEN