Radboud Honours Academy

De Radboud Honours Academy biedt studenten extra uitdaging naast hun studie door middel van honoursprogramma’s voor eerstejaars, bachelor- en masterstudenten. Daarnaast kunnen studenten zich aanmelden voor korte, experimentele, thematische projecten bij een van de innovatieve honourslabs.

Bureau

Het bureau van de Radboud Honours Academy bestaat uit de manager, de programmaregisseurs van de universiteitsbrede, interdisciplinaire programma's en enkele medewerkers op het gebied van ondersteunende diensten zoals het secretariaat, communicatie en kwaliteitszorg.

Programmaregisseurs

Honoursprogramma voor eerstejaarsstudenten

 

Honoursprogramma voor bachelorstudenten

Honoursprogramma voor masterstudenten

Contactinformatie

Locatie

Berchmanianum

Houtlaan 4
6525XZ Nijmegen
024-3615955
Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN