Radboud Honours Academy

De Radboud Honours Academy biedt studenten extra uitdaging naast hun studie door middel van honoursprogramma’s voor eerstejaars, bachelor- en masterstudenten. Daarnaast kunnen studenten zich aanmelden voor korte, experimentele, thematische projecten bij een van de innovatieve honourslabs.

Team Radboud Honours Academy

De Radboud Honours Academy bestaat uit de manager, de programmaregisseurs van de universiteitsbrede, interdisciplinaire programma's en medewerkers op het gebied van ondersteunende diensten zoals het secretariaat, communicatie en kwaliteitszorg.

Contactinformatie

Locatie

Thomas van Aquinostraat 1

Thomas Van Aquinostraat 1
6525GD Nijmegen
024-3615955
Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN