Auteursrechteninformatiepunt

Bij het publiceren en (her)gebruiken van een artikel, paper, boek of hoofdstuk uit een boek, speelt auteursrecht altijd een rol. Het Auteursrechteninformatiepunt (AIP) is er om onderzoekers, docenten en studenten hierover goed te informeren en adviseren. 
Het AIP is aangesloten bij de landelijke Werkgroep Auteursrecht. Binnen deze UKB-werkgroep wordt op landelijk niveau kennis gedeeld en gezamenlijke activiteiten ontwikkeld.

Onderzoek publiceren

Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie en hulp rondom het publiceren van je onderzoek. Bekijk welke mogelijkheden er zijn om open access te publiceren, vind meer informatie over de Radboud Repository en lees wat je moet weten over...

Onderwijsmateriaal en auteursrecht

Je mag niet alle informatie zomaar in je onderwijsmateriaal opnemen. Bekijk onder welke voorwaarden je verschillende soorten informatie kan verwerken.

Contactinformatie

Postadres
Postbus 9102
6500HC NIJMEGEN