Medezeggenschapsorganen

De Radboud Universiteit heeft meerdere medezeggenschapsorganen. De Ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt medewerkers, de Universitaire Studentenraad (USR) studenten. Elke faculteit kent een studentenvertegenwoordiging die zitting heeft in een Facultaire Studentenraad (FSR), en elke opleiding heeft een Opleidingscommissie (OLC). Elke faculteit, alsmede Radboud Docenten Academie, Radboud Services en het Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, heeft een Onderdeelcommissie (OC).

Lees meer over de medezeggenschap