RU_BSI_2010_webbanners_Alles Kidzzz_tekstblok

Alles Kidzzz is een bewezen effectieve interventie voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen op de basisschool. Onder externaliserend probleemgedrag wordt onder andere verstaan boos, opstandig en agressief gedrag. De training richt zich op het versterken van een positief zelfbeeld, het verbeteren van sociale cognities, woederegulatie en het ontwikkelen van prosociaal gedrag.

Alles Kidzzz is in vier studies onderzocht bij 1000 kinderen en blijkt steeds opnieuw effectief. Kinderen worden na de training minder boos, krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen in lastige situaties op een positieve manier voor zichzelf opkomen. Ouders zijn meer betrokken bij hun kind op school en leerkrachten zien dat het kind minder agressief wordt en hebben daardoor minder last van agressie in de klas.

Omdat Alles Kidzzz steeds opnieuw effectief bleek is Alles Kidzzz:

logo UtrechtZonMw NRO logoHermen Fonds