Over Alles Kidzzz

Wat is Alles Kidzzz?

Alles Kidzzz is een individuele op maat aangeboden sociaal cognitieve gedragsinterventie van acht wekelijkse sessies gericht op kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs die een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag laten zien.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen in de bovenbouw van de basisschool (groep 6, 7 en 8), die volgens de leerkracht op school een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag laten zien. Onder externaliserend probleemgedrag wordt onder andere verstaan boos, opstandig en agressief gedrag.

Doel

Het doel van de interventie is het verminderen van agressief en het bevorderen van pro-sociaal gedrag. Het langetermijn doel is het reduceren van de kans op de ontwikkeling van een gedragsstoornis. Subdoelen zijn gericht op:

  • bevorderen van een positief zelfbeeld
  • stimuleren van positieve sociale cognities
  • woederegulatie
  • ontwikkelen prosociale alternatieven voor reactief en proactief agressief gedrag.

Aanpak

Een getrainde professional voert de training van acht sessies op school uit volgens een vaste structuur en betrekt ouders en leerkracht. De kennismakingsfase (drie sessies) leidt tot een competentie-analyse van sterke en verbeter-punten van het kind. Tijdens de aanpakfase (vijf sessies) werkt het kind via actieve werkvormen tijdens de sessie en oefeningen thuis.

‘De positieve aandacht, in een één op één situatie, waarbij het kind écht gehoord en gezien wordt is de kracht van de Alles Kidzzz training’ (Leerkracht groep 7)

‘Ik vind de oefeningen van Alles Kidzzz erg leuk en ik mocht in mijn klas vertellen over de petten. Dat was fijn’.