Kennisclip: Alles Kidzzz bewezen effectief programma

In het landelijk onderzoek ‘Wat Werkt Tegen Pesten’ (www.watwerkttegenpesten.nl) is onderzocht of Alles Kidzzz kan worden ingezet als programma tegen pesten en voor het bevorderen van sociale veiligheid op scholen. Uit het onderzoek blijkt dat Alles Kidzzz volgens leerkrachten effectief is in het verminderen van externaliserend gedrag, zoals boos en opstandig gedrag, agressie en pesten.

Alles Kidzzz kan worden ingezet voor die kinderen die – ondanks een universeel programma voor een hele klas – agressie, pestgedrag of andere vormen van externaliserend gedrag laten zien.

Klik op onderstaande link voor een kennisclip over het onderzoek Wat Werkt Tegen Pesten.