Alles Kidzzz ter voorkoming van criminaliteit

Datum bericht: 14 november 2019

Alles Kidzzz is beoordeeld als veelbelovende interventie voor vroegtijdige voorkoming van ernstige criminaliteit. Het Ministerie van Justitie heeft gevraagd om inventariserend onderzoek naar verschillende interventies gericht op jonge nog niet strafbare kinderen met ernstig agressief en/of antisociaal gedrag. Uit dit onderzoek komt naar voren dat Alles Kizzz kan bijdragen aan het voorkomen dat deze kinderen zich ontwikkelen tot plegers van High Impact Crimes. Het rapport kunt u vinden via:

http://www.hanspanjaard.nl/wp-content/uploads/2019/11/Spanjaard-2019-Interventies-voor-vroegtijdige-voorkoming-van-ernstige-criminaliteit-DEF.pdf