Is Alles Kidzzz geschikt voor uw kind?

Sommige kinderen worden snel boos, hebben veel ruzies of reageren vaak op anderen door te schelden, schoppen of slaan. Voor deze kinderen is een Alles Kidzzz training zeer geschikt. De training wordt gegeven op de school van uw kind onder schooltijd.

Alles Kidzzz is een training-op-maat. De trainer leert het kind eerst goed kennen. Samen met het kind en de ouders of opvoeders en de leerkracht bekijkt de trainer waar het kind al goed in is en welk gedrag het kind wil leren om minder boos te worden en meer zelfvertrouwen te krijgen.

Kinderen kunnen tijdens een Alles Kidzzz training het volgende leren:
• Ruzies oplossen door rustig aan te geven dat je iets niet leuk vindt of boos bent
• Oplossingen bedenken voor moeilijke situaties zoals  pesten, treiteren en ruzies
• Opkomen voor jezelf zonder ruzie te maken
• Problemen met vrienden oplossen
• Minder snel boos worden
• Leren om eerst na te denken en dan te handelen
• Onzekerheid omzetten in meer zelfvertrouwen
• Benoemen en onderscheiden van emoties

Terwijl uw kind nieuwe vaardigheden oefent, heeft de trainer tijdens de training regelmatig contact met u als ouder of opvoeder. Het betrekken van de ouders is één van de belangrijke  onderdelen van Alles Kidzzz. Op verschillende momenten ontmoeten ouders de  trainer.

Ouders vertellen na de training dat ze beter inzicht hebben op welke manier hun kind beter om kan gaan met leeftijdgenootjes en met de leerkracht op school. Het contact met de leerkracht is na de training vaak verbeterd, ouders en leerkracht werken beter samen rondom het kind.

Ook zullen ouders samen met hun kind thuis de oefeningen doen die het kind in de training heeft geleerd. Door samen te werken met de trainer als coach van uw kind heeft de training Alles Kidzzz goede resultaten.