Scholen

De Alles Kidzzz training wordt aangeboden onder schooltijd. Gedurende de training zal het kind het volgende leren:

  • Ruzies oplossen door rustig aan te geven dat hij of zij iets niet leuk vindt of boos is
  • Oplossingen bedenken voor moeilijke situaties zoals pesten, treiteren en ruzies
  • Opkomen voor zichzelf zonder ruzie te maken
  • Problemen met vrienden oplossen
  • Minder snel boos worden
  • Leren om eerst na te denken en dan te handelen
  • Onzekerheid omzetten in meer zelfvertrouwen
  • Benoemen en onderscheiden van emoties

Zowel ouders als leerkrachten spelen een belangrijke rol tijdens de Alles Kidzzz training. Betrokkenheid van de context rondom het kind zorgt voor de grootste effecten van Alles Kidzzz. Wekelijks zal de leerkracht daarom door de trainer op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en de werkvormen tijdens de training. Op deze manier kan de leerkracht in de klassensituatie inspelen op de training, het kind aansporen om de ‘nieuwe aanpak’ te gebruiken in probleemsituaties en vaardigheden in moeilijke situaties oefenen met het kind. Voor, tijdens en na de training zal er een gesprek met de leerkracht en de trainer plaatsvinden om de vorderingen van het kind te bespreken.