Alliander en Radboud Universiteit

Door onderwijs, onderzoek en het werkveld beter op elkaar te laten aansluiten, willen energienetwerkbedrijf Alliander en de Radboud Universiteit bijdragen aan de energietransitie. De omslag naar meer duurzaam energiegebruik vraagt om strategische samenwerking.

Light bulb picture Alessandro Bianchi via Unsplash
ondertekening intentieverklaring Alliander en Radboud Universiteit

'Onze samenwerking stelt studenten in staat om nu en in de toekomst impact te hebben op een grote maatschappelijke en technologische uitdaging: de energietransitie.'
Rinke van de Rhee, Directeur Business Digitalisering en ITa. i., Alliander

‘Door samen te werken willen we met ons onderwijs en onderzoek extra bijdragen aan de energietransitie.'
Daniel Wigboldus, voorzitter college van bestuur Radboud Universiteit

Nieuws

Alliander en Radboud Universiteit werken samen aan energietransitie

‘Het gaat over fundamentele vragen om de wereld beter te maken, waarvoor veel kennis en ervaring nodig is, zowel wetenschappelijk inzicht als ondernemerschap.' Meer

‘File op stroomnet voorkomen is als oplossen supersudoku’

Het is druk op het stroomnet. Datawetenschappers van de Radboud Universiteit helpen Alliander om pieken zo goed mogelijk te voorspellen en op te vangen. Meer

Spelenderwijs naar duurzame energie

'Aan het eind van het spel ben je niet klaar met de energietransitie, maar weet je waar de uitdagingen liggen, en welk soort kennis en vaardigheden bedrijven nodig hebben om hun businessmodel op die transitie af te stemmen.' Meer

Thema's

We werken samen in vijf projectteams. Wil je meer weten of meedoen? Neem dan contact op met de contactpersonen bij Alliander of Radboud Universiteit die bij ieder project vermeld staan. 

AI & Data Science

Is er verband tussen kabeltemperatuur en de belasting van het elektriciteitsnet?

Om de invloed van temperatuur (denk aan warmtepompen en airconditioning) op de mogelijke belasting van het elektriciteitsnet te onderzoeken kijken we naar causaliteit in tijdreeksen van belastingsgegevens van het netwerk.

Cyber security

Dit thema richt zich op twee verschillende aspecten van cyber security, namelijk: de digitale veiligheid van systemen zelf en menselijk gedrag dat tot beveiligingsproblemen leidt. barry.pouwels [at] alliander.com (Barry Pouwels) (Alliander) heeft de leiding over beide aspecten en werkt samen met twee faculteiten: de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (themaleider: Erik Poll) en de Faculteit Sociale Wetenschappen (themaleider: Wolter Pieters). 

Open dag bij Alliander voor studenten Informatica

Studenten van de Radboud Universiteit, die Informatica studeren, brengen een bezoek aan het hoofdkantoor van Alliander.

Stagemogelijkheden bij Alliander voor studenten bètafaculteit

Stagemogelijkheden bij Alliander worden voor studenten gedeeld met de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Stagemogelijkheden bij Alliander voor studenten Sociale Wetenschappen

Stagemogelijkheden bij Alliander worden voor studenten gedeeld met de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Kennissessie met Wolter Pieters bij Alliander

Onderwerp is menselijk gedrag bij digitale beveiligingsvraagstukken. Kennissessie door Wolter Pieters en collega's van de Radboud Universiteit voor mensen die werkzaam zijn op de afdeling digitale beveiliging bij Alliander.

Physical modelling

Dit thema gaat over fysieke modellering van het energienet. Het doel is om de verschijnselen die optreden beter te begrijpen, net als de effecten daarvan op de fysieke conditie van de assets in het net zoals kabels en transformatoren. Zo kan Alliander het transport van energie naar klanten optimaliseren en ervoor zorgen dat het net veilig en betrouwbaar blijft. 

PhD project: Onzekerheidskwantificering van modellen voor de temperatuur van stroomkabels

Om nauwkeuriger dynamische modellen voor kabeltemperatuur te kunnen gebruiken, zijn realistische schattingen van de modelonzekerheid nodig om ervoor te zorgen dat de kabeltemperatuur binnen veilige grenzen blijft.

Studenten wiskunde gebruiken modellen voor Alliander

Elk jaar werken wiskundestudenten aan real life cases van bedrijven. Alliander brengt altijd minstens één case mee naar de cursus.

Statistiek

Studenten wiskunde gebruiken modellen voor Alliander

Elk jaar werken wiskundestudenten aan real life cases van bedrijven. Alliander brengt altijd minstens één case mee naar de cursus.

Contact

Meer weten over de strategische samenwerking van Radboud Universiteit en Alliander? Neem contact op met Jon Feenstra of Iris van Veghel van Research & Impact, Radboud Universiteit.