Zoek in de site...

Klachten en complimenten

De Arbo- en Milieudienst hoort graag wanneer je niet tevreden bent over de geboden diensten of een klacht wil indienen. Ook stellen we het op prijs als je complimenten aan ons kenbaar maakt. Klik hier (pdf, 152 kB) voor de klachtenprocedure.

Dit formulier is niet bedoeld voor advies- en hulpvragen met betrekking tot klachten over arbeidsomstandigheden. Dit soort vragen kunnen via de helpdesk van de Arbo‑ en Milieudienst (helpdesk.amd@radboudumc.nl) gesteld worden.

Indien je een klacht hebt ingediend ontvang je binnen één week na de datum van ontvangst een bevestiging en binnen maximaal vier weken een bericht over de voorgestelde oplossing c.q. de te nemen maatregelen.


klacht of compliment