Impressie Amfitheater view vanuit Grotius
Impressie Amfitheater view vanuit Grotius

Amfitheater Grotiusgebouw

Ter ere van het 100-jarig bestaan van de Radboud Universiteit en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid biedt de
Stichting Rechtenalumni Nijmegen de campus een cadeau aan in de vorm van een amfitheater, dat gebruikt kan worden als buitencollegezaal.

Wat gaat er gebeuren?

In 2023 bestonden de Nijmeegse rechtenfaculteit en de Radboud Universiteit 100 jaar, in 2024 wordt het cadeau van Stichting Rechtenalumni Nijmegen uitgepakt. Buiten het Grotiusgebouw wordt aan de kant van de Comeniuslaan een amfitheater gerealiseerd dat onder meer gebruikt kan worden als buitencollegezaal. In samenwerking met de divisie Campus & Facilities van de Radboud Universiteit heeft de Stichting financiële steun geboden voor de realisatie ervan. Deze ruimte zal dienen als een permanente en openbare ontmoetingsplek voor studenten en medewerkers, en als locatie voor diverse bijeenkomsten en evenementen. Het amfitheater wordt multifunctioneel ingericht voor onderwijs, ontspanning en culturele activiteiten, en staat open voor alle campusgebruikers, bijdragend aan de levendigheid van onze universiteit.

Planning

April 2024 - Werkvoorbereiding
[Datum] - Eerste schop in de grond
Mei 2024 - Realisatie
[Datum] - Opening amfitheater
Juni 2024 - Ingebruikname amfitheater

Bijdragen aan het amfitheater?

Stichting Rechtenalumni Nijmegen is nog steeds op zoek naar donateurs om het amfitheater mede mogelijk te maken. Er wordt nog aan verschillende donatiemodellen gewerkt, zoals een speciale donateurslezing in het amfitheater. 

Impressies

Impressie Amfitheater view vanuit Grotius
Impressie Amfitheater view vanaf wegkant
Impressie Amfitheater view van podium
Impressie Amfitheater view van tribune

Duurzaamheid

De Radboud Universiteit heeft een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid in huisvesting en vastgoed, maar zeker ook voor de realisatie van het amfitheater. In de materialisatie van het beton wordt gebruik gemaakt van geopolymeer beton. Dit beton ontstaat door een bindmiddel op basis van minerale reststoffen, alkaliën en een activator. Dit resulteert in een CO2-reductie die kan oplopen tot 85% in vergelijking met traditioneel beton. Het bindmiddel is volledig circulair en heeft dezelfde eigenschappen als traditioneel beton. Tevens wordt gestreefd naar optimaal hergebruik van het theater door het modulair te ontwerpen. Dit houdt in dat het theater in de toekomst elders kan worden geplaatst. Hiermee is rekening gehouden tijdens de bouwmethodiek.