Cursus Welzijn van Vissen

Datum volgende cursus:

De datum voor de volgende cursus is nog niet bekend.

Doelstelling cursus

Door de wereldwijde groei van de aquacultuur is het productievolume sterk toegenomen. Hoewel er met de groei van de sector in Europa, Canada, Australië en Nieuw Zeeland sprake is van een toenemende aandacht voor welzijn van vissen, is dit onderwerp nog onderbelicht. Welzijn van dieren is een kruispunt waarop verschillende vakdisciplines samenkomen, zoals fysiologie en gedrag, ontwerp en bouw van apparatuur/systemen, diergeneeskunde, economie en ethiek. De laatste jaren is onderzoek aan gedrag en fysiologie van vissen sterk in de lift, waardoor het mogelijk wordt welzijn van vissen nader te duiden, ook op het gebied van ethiek en maatschappelijke context. Deze cursus beoogt met experts op het gebied van welzijn, ethiek en maatschappelijke context deze toegenomen kennis voor een grotere groep te ontsluiten.

Doelgroep

De cursus is gelimiteerd tot 25 mensen, zodat een optimale werksituatie ontstaat. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er een interactieve werkrelatie is tussen docenten en deelnemers en tussen deelnemers onderling. Deelnemers krijgen van tevoren materiaal opgestuurd ter bestudering. Deelnemers zullen uit de universitaire-/onderwijswereld en het maatschappelijke veld (NGOs, sector, overheid) komen. We organiseren een diner en lezing aan het eind van de dag om de interactie tussen deelnemers te optimaliseren.

We streven naar een evenwichtige balans van deelnemers uit de volgende doelgroepen: sector (aquacultuur, visserijorganisaties, sportvisserij, retail...), wetenschap/onderwijs (universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten...), dierenbescherming (landelijke dierenbescherming, vissenbescherming, WSPA...), beleid/politiek (verschillende lagen van de overheid, politieke partijen) en het programma Waardering van dierenwelzijn.


In de pers

Trouw

In de catern Spectrum van De Gelderlander van 8 juni 2013 is een artikel verschenen met de titel: "Vis (m/v) zoekt liefde".