Begeleidingsdocumenten Eenjarige Educatieve Master - cohort 2021

Op deze pagina vind je praktische documenten voor de begeleiding van onze studenten tijdens de Eenjarige Educatieve Master, zoals het stagebeoordelingsformulier, de stagewijzer en tentamenhandleidingen.

Stagebeoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Stages

Beoordelingsformulier Stages Radboud Docenten Academie 2021-2022. Het formulier bevat een analytische rubric waarin alle streefniveaus voor alle beoordelingsmomenten verzameld staan.

Invulinstructie

In het Stagebeoordelingsformulier staat een instructie over het invullen ervan.
Bekijk voor de instructie eventueel ook de video.

Begeleidingsinstrumenten

Oriënteren op de stagebeoordeling

Bij het oriënteren op de stage-eisen kan het beoordelingsformulier met analytische rubric overweldigend zijn. Naast het beoordelingsformulier bieden wij daarom begeleidingsinstrumenten

Dit zijn een viertal gespreksdocumenten waarmee studenten en begeleiders gericht kunnen oriënteren op de stagebeoordeling: wat wordt van de student verwacht, welke kwaliteiten laat de student al zien en wat zijn mogelijke uitdagingen en aandachtspunten om tijdens de stage aan te werken?

Ontwerp en evaluatie onderwijs

Formulieren Ontwerp en evaluatie onderwijs 2021-2022

Dit document bevat formulieren ter ondersteuning van het leren om onderwijsactiviteiten systematisch te ontwerpen en evalueren. De formulieren zijn uitdrukkelijk bedoeld als hulpmiddel bij het leren ontwerpen van onderwijsactiviteiten en het begeleiden hiervan.

Spoorboekje & Stagewijzer

Spoorboekje Educatieve Master

Programma Educatieve Master - Eerste semester 2021-2022

Stagewijzer Educatieve Master 2021-2022.pdf

Stagewijzer voor studenten en werkplekbegeleiders van de Educatieve Master - Cohort 2021

Tentamenhandleidingen

Tentamenhandleiding Educatieve Master

Studenten Educatieve Master - Cohort 2021

Tentamenhandleiding Educatieve Master - Deeltijd

Studenten Educatieve Master Deeltijd - Cohort 2021