Begeleidingsdocumenten Eenjarige Educatieve Master – cohort 2022

Op deze pagina vind je praktische documenten voor de begeleiding van onze studenten tijdens de Eenjarige Educatieve Master, zoals het stagebeoordelingsformulier, de stagewijzer en de tentamenhandleiding. 

Stage

1. Stagewijzer en beknopt jaaroverzicht

2. Stagebeoordelingsformulier en single point rubrics

Stagebeoordelingsformulier 2022-2023

Het stagebeoordelingsformulier van de Radboud Docenten Academie 2022-2023 bevat drie onderdelen:

• Professionele grondhouding
• Ontwikkelrapport
• Rubric waarin alle streefniveaus voor alle beoordelingsmomenten verzameld staan

Invulinstructie

In het Stagebeoordelingsformulier staat een instructie over het invullen ervan.
Bekijk voor de instructie eventueel ook de video.

Single point rubrics

Om ervoor te zorgen dat de student en de begeleiders op elk moment – dus ook aan het begin van de stage – zich gericht kunnen oriënteren op de stagedoelen hebben we single point rubrics ontwikkeld. Dit zijn een viertal documenten die een aanzet geven tot een gesprek over vragen als: wat wordt van de student verwacht, welke kwaliteiten laat de student al zien en wat zijn mogelijke uitdagingen en aandachtspunten om tijdens de stage aan te werken?

3. Formulieren ontwerp en evaluatie onderwijsactiviteiten

Formulieren-ontwerp-en-evaluatie-onderwijs.docx

De formulieren ontwerp en evaluatie onderwijsactiviteiten (FOEO) bestaan uit vragen (onderdeel A en B) die de student helpen bij het stapsgewijs leren ontwerpen van onderwijs. Het leidt tot een beknopt lesontwerp (onderdeel C) waarvoor de student een eigen vorm kan kiezen. Onderdeel E en F bevat vragen die de student helpen reflecteren op de betrokkenheid en het leren van de leerlingen. Onderdeel F gaat over persoonlijke leerdoelen van de student.
Het is niet de bedoeling dat de student voor elke les de volledige FOEO invult. Bekijk samen welke vragen op een bepaald moment centraal staan voor de student en maak dan keuzes. We verwachten wel dat de student voor een aantal lessen de volledige FOEO uitwerkt.