Begeleidingsdocumenten Minor/Module - cohort 2024

Op deze pagina vind je praktische documenten voor de begeleiding van onze studenten tijdens de Minor of Module, zoals de stagewijzer en beoordelingsformulieren.

1. Stagewijzer

2. Opleidingsgids

3. Opleidingsdoelen

4. Stagebeoordelingsformulier en single point rubrics 

Het stagebeoordelingsformulier van de Radboud Docenten Academie 2024-2025 bevat drie onderdelen:

• Professionele grondhouding
• Ontwikkelrapport
• Rubric waarin alle streefniveaus voor alle beoordelingsmomenten verzameld staan

Single point rubrics

Om ervoor te zorgen dat de student en de begeleiders op elk moment – dus ook aan het begin van de stage – zich gericht kunnen oriënteren op de stagedoelen hebben we single point rubrics ontwikkeld. Dit zijn documenten die een aanzet geven tot een gesprek over vragen als: wat wordt van de student verwacht, welke kwaliteiten laat de student al zien en wat zijn mogelijke uitdagingen en aandachtspunten om tijdens de stage aan te werken?

Single Point Rubric Stage B - Minor/Module

Let op: geen beoordelingsformulier!

5. Werken met LES-OGENBLIKKEN


Begeleiding

Het kaartspel LES-OGENBLIKKEN richt de aandacht op het voorbereiden en analyseren/evalueren van onderwijsactiviteiten, want daar vindt de meeste denk-/redeneeractiviteit plaats die studenten nog moeten leren. Het kaartspel bestaat uit een beknopte handleiding en achttien dubbelzijdige kaarten: de voorkant wordt gebruikt om te kijken naar een lesvoorbereiding, de achterkant om te kijken naar een gegeven les. Een overzicht van de kaartjes vind je in onderstaand document 'Overzichtstabel LES-OGENBLIKKEN'.

Niet elke onderwijsactiviteit hoeft van a tot z voorbereid en geëvalueerd te worden met alle vragen. Belangrijk is wel om geregeld te oefenen met de cyclus van voorbereiden, plannen, analyseren en evalueren. Het kaartspel ondersteunt dit oefenen doordat het een denkfunctie (bij gebruik door student alleen) en dialoogfunctie (bij gebruik door student en begeleider samen) kan vervullen. In het document 'Handreiking begeleidingsgesprekken' vind je meer informatie over het inzetten van LES-OGENBLIKKEN in de begeleiding.

Lesvoorbereiding

Voor de student is er een planformulier. Hiermee kan de student de opzet van een onderwijsactiviteit doordenken en deze concreet uitwerken op schrift. Het kaartspel kan bij het uitwerken of bespreken van deze lesopzet worden gebruikt. In het document 'Planformulier bij LES-OGENBLIKKEN' staat meer informatie over het planformulier en hoe dit ingezet kan worden.

Overzichtstabel LES-OGENBLIKKEN

Handreiking begeleidingsgesprekken

Planformulier bij LES-OGENBLIKKEN

6. Overige documenten

 

Halverwege augustus komt hier het overzicht te staan van de instituutsopleiders en de scholen waaraan zij verbonden zijn. Ook vind je hier dan een handleiding voor het werken in Portflow (stagedossier).