Begeleidingsdocumenten Tweejarige Educatieve Master - cohort 2020

Op deze pagina vind je praktische documenten voor de begeleiding van onze studenten tijdens de Tweejarige Educatieve Master, zoals het stagebeoordelingsformulier, de stagewijzer en tentamenhandleidingen.

 

Stagebeoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Stages

Beoordelingsformulier Stages Radboud Docenten Academie 2020-2021. Het formulier bevat een analytische rubric waarin alle streefniveaus voor alle beoordelingsmomenten verzameld staan.

Invulinstructie

In het Stagebeoordelingsformulier staat een instructie over het invullen ervan.
Bekijk voor de instructie eventueel ook de video.

Begeleidingsinstrumenten

Oriënteren op de stagebeoordeling

Bij het oriënteren op de stage-eisen kan het beoordelingsformulier met analytische rubric overweldigend zijn. Naast het beoordelingsformulier bieden wij daarom begeleidingsinstrumenten.

Dit zijn een viertal gespreksdocumenten waarmee studenten en begeleiders gericht kunnen oriënteren op de stagebeoordeling: wat wordt van de student verwacht, welke kwaliteiten laat de student al zien en wat zijn mogelijke uitdagingen en aandachtspunten om tijdens de stage aan te werken?

Ontwerp en evaluatie onderwijs

Formulieren Ontwerp en evaluatie onderwijs 2021-2022

Dit document bevat formulieren ter ondersteuning van het leren om onderwijsactiviteiten systematisch te ontwerpen en evalueren. De formulieren zijn uitdrukkelijk bedoeld als hulpmiddel bij het leren ontwerpen van onderwijsactiviteiten en het begeleiden hiervan.

Stagewijzer

Stagewijzer stage 1

Stagewijzer stage 2

Stagewijzer stage 3

Stagewijzer stage 4

Stagedoelen

Stagedoelen stage 1

Stagedoelen stage 2

Stagedoelen stage 3

Stagedoelen stage 4

Stagedossier

Stagedossier 1

Stagedossier 2

Stagedossier 3

Stagedossier 4

Instituutsopleiders

Overzicht instituutsopleiders 2020-2021

Een overzicht van alle instituutsopleiders van de Radboud Docenten Academie.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.