Begeleidingsdocumenten Tweejarige Educatieve Master - cohort 2023

Op deze pagina vind je praktische documenten voor de begeleiding van onze studenten tijdens de Tweejarige Educatieve Master, zoals de stagewijzer en beoordelingsformulieren.

Stage

Hieronder vind je de stagewijzer van de Tweejarige Educatieve Master. Er zijn twee versies: één voor studenten die starten met hun begeleide stage en één voor studenten die starten met hun zelfstandige stage.

1. Stagewijzer

2. Opleidingsdoelen

3. Stagebeoordelingsformulier en single point rubrics 

Het stagebeoordelingsformulier van de Radboud Docenten Academie 2023-2024 bevat drie onderdelen:

• Professionele grondhouding
• Ontwikkelrapport
• Rubric waarin alle streefniveaus voor alle beoordelingsmomenten verzameld staan

Single point rubrics

Om ervoor te zorgen dat de student en de begeleiders op elk moment – dus ook aan het begin van de stage – zich gericht kunnen oriënteren op de stagedoelen hebben we single point rubrics ontwikkeld. Dit zijn een viertal documenten die een aanzet geven tot een gesprek over vragen als: wat wordt van de student verwacht, welke kwaliteiten laat de student al zien en wat zijn mogelijke uitdagingen en aandachtspunten om tijdens de stage aan te werken?

4. Formulieren ontwerp en evaluatie onderwijsactiviteiten

Formulieren-ontwerp-en-evaluatie-onderwijs_2023-2024.docx

De formulieren ontwerp en evaluatie onderwijsactiviteiten (FOEO) bestaan uit vragen (onderdeel A en B) die de student helpen bij het stapsgewijs leren ontwerpen van onderwijs. Het leidt tot een beknopt lesontwerp (onderdeel C) waarvoor de student een eigen vorm kan kiezen. Onderdeel D en E bevat vragen die de student helpen reflecteren op de betrokkenheid en het leren van de leerlingen. Onderdeel F gaat over persoonlijke leerdoelen van de student.
Het is niet de bedoeling dat de student voor elke les de volledige FOEO invult. Bekijk samen welke vragen op een bepaald moment centraal staan voor de student en maak dan keuzes. We verwachten wel dat de student voor een aantal lessen de volledige FOEO uitwerkt.