Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Beperkingen en Handicaps

Sommige mensen worden geboren met een handicap. Anderen raken beperkt door een ongeluk of door ouderdom. Een beperking gaat niet over. De uitdaging is om er zo goed mogelijk mee te (leren) leven. Jij kunt daar als orthopedagoog een belangrijke rol is spelen.

Interventies bij mensen met functiebeperkingen 

In deze cursus leer je de ontwikkeling van mensen met een beperking stimuleren of ondersteunen. Je richt je op de transitie van vaardigheden naar mogelijkheden om zo de kans te vergroten dat een persoon op ‘eigen kracht’ kan participeren in de samenleving. Vanuit een pedagogische invalshoek kijk je naar het hele systeem rondom een persoon, zoals het gezin, de klas of de groep.

Participatie: opvoeden en begeleiden van mensen met een beperking 

Dit vak speelt in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Je wordt uitgedaagd om te reflecteren op vraagstukken in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Je ontwikkelt een visie op hulpverlenen en de rol van de orthopedagoog. Welke doelen stel je in opvoeding, begeleiding en advisering en waarom doe je dat?

Waarom deze afstudeerrichting 

  • Er is aandacht voor alle doelgroepen van de gehandicaptenzorg: mensen met auditieve, visuele, motorische, verstandelijke en meervoudige beperkingen. Dat is uniek in Nederland.
  • Je krijgt onderwijs van docenten die tevens werkzaam zijn in het veld. Dus volop actuele klinische voorbeelden in de collegezaal.
  • Je doet interessante contacten op, want de opleiding heeft een waardevol netwerk met daarin organisaties als de MaartenskliniekPluryn en Kentalis. Hoogleraar Harry Knoors is algemeen directeur van de Kentalis Academie, een kennisplatform over taal en communicatie rondom auditieve beperkingen. Zo zit je ook nog eens bovenop de nieuwste inzichten.
  • Door de intensieve samenwerking met instellingen in de gehandicaptenzorg, kun je eenvoudig een vraag vanuit een organisatie oppakken voor je scriptieonderzoek. Je participeert dus meteen in de praktijk.