Faculty of Social Sciences
Zoek in de site...

Rekenen in het Brein

Onderzoek naar ‘Rekenen in het Brein’ bij kinderen uit groep 6, 7 en 8

Als onderdeel van mijn PhD project bij het BSI, doe ik samen met Evelyn Kroesbergen en Tijs Kleemans onderzoek naar de verschillen tussen kinderen met rekenproblemen (dyscalculie) en kinderen zonder rekenproblemen op neurocognitief niveau. Specifiek onderzoeken wij de neurale informatieverwerkingsprocessen van getallen en hoeveelheden in het brein d.m.v. EEG.

Het afgelopen jaar heb ik al bij veel kinderen met rekenproblemen data mogen verzamelen en in de meeste gevallen hebben wij ook een geschikte controle leerling gevonden. Wij merken dat bij ouders van kinderen met rekenproblemen het onderwerp dyscalculie erg leeft, gezien de bereidheid om vanuit het hele land naar Nijmegen te komen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Echter, voor zes kinderen hebben wij nog geen controle leerling zónder rekenproblemen kunnen vinden (4x meisje uit groep 6, 7 of 8 en 2x jongen uit groep 7) die bereid is om naar het BSI lab te komen. Het zonde zou zijn als onze controlegroep uiteindelijk niet compleet is, dus vandaar deze oproep:

Heeft u (een) zoon(s) en/of dochter(s) uit groep 6, 7 of 8 van het reguliere basisonderwijs ZONDER rekenproblemen die bereid is om aan wetenschappelijk onderzoek mee te doen in het BSI lab (of kent u iemand die aan deze criteria voldoet), dan verzoek ik u contact met mij op te nemen via .

Meer informatie over het onderzoek staat in deze folder.

Bij voorbaat dank!​

Vriendelijke groeten,

Marije Huijsmans