Zoek in de site...

Ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID19: De impact van sport voor een veerkrachtige samenleving

Authors

Remco Hoekman, Bert Steenbergen

Bert Steenbergen is als mede-aanvrager betrokken bij een Covid-19 project (Zonmw) waarbij Remco Hoekman van sociologie en Mulier Instituut eerste aanvrager is. Het geheel valt binnen speerpunt Active Living. Hieronder wat details:

Over het onderzoek

14 juli 2020 heeft ZonMw uw subsidieaanvraag ‘Ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID19: De impact van sport voor een veerkrachtige samenleving’ ontvangen.

Het doel van het tweejarig onderzoek is om wetenschappelijke kennis te vergaren, duiden en dissemineren over hoe de COVID19 pandemie van invloed is op ongelijkheid in sportgedrag en actieve leefstijl. Samen met een breed consortium ontwikkelen de onderzoekers handreikingen voor een samenleving waarin iedereen kan (blijven) meedoen aan sport en bewegen. Veranderingen in sport- en beweeggedrag van de bevolking en van specifieke doelgroepen voor en na de COVID-crisis worden onderzocht, om te bezien of sociale ongelijkheid in de sport toe- of afneemt.

Contact Informatie

Bert Steenbergen: b.steenbergen@pwo.ru.nl