Zoek in de site...

Samen op weg naar toekomstbestendig beleid voor flexibele werktijden en thuiswerken

Hoofdaanvrager BSI: Debby Beckers
Mede-aanvragers BSI: Sabine Geurts, Yannick Griep, Madelon van Hooff
Externe mede-aanvragers: Allard van der Beek, Marc van Veldhoven, Pascale Peters, Rob Blomme, Mara Yerkes
Praktijkpartners: Sociaal Economische Raad, Onderzoeksinstituut TNO, Vakbond FNV, Werkgeversorganisatie AWVN, ArboUnie, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), NVP Netwerk voor HR-professionals.
Subsidieverstrekker: Instituut GAK

Samenvatting:

De COVID19-crisis heeft flexibiliteit in werktijden en thuiswerken hoog op de beleidsagenda gezet. Het is een complex thema dat een prominente plek zal innemen in de toekomstige werkmaatschappij, maar waarover nog veel wetenschappelijke en praktische kennis ontbreekt. Ten eerste ontbreekt tot op heden interdisciplinaire kennis en beleid specifiek gericht op flexibel werken en thuiswerken in de 1,5m samenleving. Ons voorgestelde project speelt in op dit hiaat door de ontwikkeling van een korte-termijn leidraad t.b.v. flexibiliteit in werktijden en thuiswerken in de 1,5m samenleving. Ten tweede zal dit project resulteren in tot nu toe ontbrekende richtlijnen voor toekomstbestendig beleid omtrent verregaande vormen van flexibele werktijden en thuiswerken. In zowel de korte-termijn leidraad als de lange termijn richtlijnen zal de borging van werknemer welzijn, de sociale aspecten van het werk, en werkproductiviteit centraal staan en zullen de wensen, behoeften en barrières van zowel werkgevers als werknemers expliciet en gebalanceerd worden meegenomen. Ook zal aandacht besteed worden aan diversiteit op het gebied van onder meer werkcontext/sector en socio-demografische kenmerken. Ten behoeve van de ontwikkeling van beide eindproducten zal een interdisciplinair consortium met expertise in arbeids- & organisatiepsychologie, sociologie, sociale geneeskunde, strategisch HR, work-life policies, gender (on)gelijkheid, en organisatie-innovaties een combinatie van kwalitatief (focusgroepen, consensusmeetings) en kwantitatief (4-wave longitudinale survey) onderzoek uitvoeren. In alle stappen van het project zullen naast wetenschappelijke onderzoekers ook vertegenwoordigers van stakeholders (werknemers, werkgevers, HR-professionals en arbo-professionals) actief betrokken zijn, zodat de beleidsrichtlijnen niet alleen wetenschappelijk verantwoord maar ook praktisch relevant en uitvoerbaar zijn.

Contact: d.beckers@psych.ru.nl