Zoek in de site...

Vlogs, blogs & podcasts

From interviews, to vlogs, to podcasts. Follow all our interesting topics here.

2022, April 7 | De toekomst van AI In het onderwijs - VO-podcast met Inge Molenaar

"De VO-academie is gestart met een nieuwe video-reeks: VO-praat. In video’s van maximaal tien minuten vertellen bevlogen sprekers hun verhaal. Telkens met een andere insteek, maar altijd over een onderwerp dat relevant is voor de onderwijssector. De gehele videoreeks is vanaf nu ook beschikbaar als podcast.

Inge Molenaar (Universitair Hoofddocent Onderwijs Wetenschappen) neemt u in deze VO-praat mee in de wereld van artificiële intelligentie. Ze gaat in op verschillende scenario’s en nodigt u uit om na te denken over de toekomst van artificiële intelligentie in het onderwijs."

Beluister de podcast hier!

2022, January 21 | Podcast: AI application in educational setting

2022, January 21 | Online seminar: Parels van hybride profielonderwijs

'Het profielenberaad bestaat 10 jaar en organiseerde op vrijdag 3 december jl. voor de 20e keer een themabijeenkomst. Dit keer stond het online seminar in het teken van ‘Parels van hybride profielonderwijs’. Aanleiding hiervoor zijn de vele creatieve vormen van profielonderwijs die in de afgelopen periode van afstandsonderwijs zijn ontwikkeld.

De plenaire presentatie werd verzorgd door Inge Molenaar, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, gespecialiseerd in digitaal leren en maatwerk in het onderwijs. In haar bijdrage ging ze in op ontwikkelingen op het gebied van onderwijstechnologie en maakte ze duidelijk dat het gaat om hoe deze technologie het pedagogisch-didactische handelen van leraren kan versterken.'

2022, January 15 | Inge Molenaar speaking at the 2022 Global Human Engagement Conference

Inge Molenaar was invited as guest-speaker at the 2022 Global Human Engagement Conference to talk about AI and the future of education. Watch the full session below!

2021, December 17 | Afsluitende symposium van het project ‘Studerend lezen in het hbo en vmbo’

2021, December 16 | Inge Molenaar keynote speaker - Empowering Learners for the Age of AI 2021

During the 2021 global online conference - Empowering Learners for the Age of AI, Inge Molenaar talked about Hybrid Human-AI Learning Technology. Watch the whole closing keynote below!

2021, December 14 | SoLAR webinar with Inge Molenaar: Where learning analytics and AI meet

'In this SoLAR webinar, Dr. Inge Molenaar outlines how to develop advanced measurement of SRL and algorithms to drive hybrid regulation for developing SRL skills in ALTs. The concept of Hybrid Human-AI Regulation has potential to support the development of SRL and specifically this HHAIR example outlines a reflection those principles.'

2021, December 7 | Inge Molenaar keynote speaker at the NALI 2021

During the New Academia Learning Innovation (NALI) 2021, Inge Molenaar presented as keynote speaker her knowledge about Artificial Intelligence in Teaching and Learning. Watch the interesting keynote here!

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en de tekst 'UTM NALI2021 NEW ACADEMIA LEARNING INNOVATION HUMANIZING ARTIFICIAL INTELLIGENCE EDUC ATION KEYNOTE &PLENARY KEYNOTE 2 Artificial Intelligence in Teaching and Learning ASSOC. PROF. DR. INGE MOLENAAR RADBOUD UNIVERSITY, NETHERLANDS 7DECEMBER2021 3.30pm- pm 4.30pm GMT+8 f LIVE NALI 2021 UTM MICALANDENERGYENGINEERING'

2021, September 14 | De toekomst van AI In het onderwijs - VO-praat met Inge Molenaar

"De VO-academie is gestart met een nieuwe video-reeks: VO-praat. In video’s van maximaal tien minuten vertellen bevlogen sprekers hun verhaal. Telkens met een andere insteek, maar altijd over een onderwerp dat relevant is voor de onderwijssector. Inge Molenaar (Universitair Hoofddocent Onderwijs Wetenschappen) neemt u in deze VO-praat mee in de wereld van artificiële intelligentie. Ze gaat in op verschillende scenario’s en nodigt u uit om na te denken over de toekomst van artificiële intelligentie in het onderwijs."

Lees de rest van het artikel hier of bekijk de sessie hieronder!

2021, September 9 | Podcast - Gelijke kansen en adaptieve leertechnologie

"Digitale technologie in het onderwijs kan bijdragen aan kansengelijkheid maar die kansengelijkheid juist ook in de weg zitten. Hoe zit dat precies? In deze podcast spreken we dr. Inge Molenaar en prof. dr. Eddie Denessen over de invloed van adaptieve leertechnologie op kansengelijkheid.

  • Dr. Inge Molenaar is universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Ze geeft leiding aan het Adaptive Learning Lab waarin ze projecten uitvoert die zich enerzijds richten op het gebruik van adaptieve onderwijstechnologieën in het Nederlandse onderwijs en anderzijds nieuwe prototypes ontwikkelt waarin AI een belangrijke rol speelt.
  • Prof. dr. Eddie Denessen is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden en universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Denessen richt zich in zijn onderzoek op kansenongelijkheid in het onderwijs."

2021, June 29 | Open session - werkgroep Onderwijs van de Nederlandse AI Coalitie

"Het leidt geen twijfel dat Artificial Intelligence (AI) ook het onderwijs gaat veranderen. AI heeft een enorme potentie om de kwaliteit van onderwijs te verhogen. Maar hoe benutten we deze kansen voor alle groepen in de onderwijsketen? En hoe houden we oog voor de maatschappelijke en sociale aspecten van AI? Met die vraag gaat de werkgroep Onderwijs, onder wie Inge Molenaar, van de Nederlandse AI Coalitie aan de slag."

2021, June 17 | AIED Industry Partner Event with Inge Molenaar

"The industry event is a 2 hours session including the following components:

  1. Presentation of the 4 accepted papers
  2. Panel discussion: the opportunities research- industry collaboration
  3. R&D Industry pitches and meet and greet
The panel addresses examples of how research and industry R&D can reinforce each other. Especially the new developments around “learning engineering” are addressed. The panel discusses this trend from an industry and research perspective. Followed by the discussion how this interaction can be improved.

We asked industry to sign up for 1 minute firehose pitches about their products and when they have questions to pose them to AIED researchers.

The session will be moderated by Inge Molenaar (Associated professor, Radboud University, The Netherlands) and Steve Ritter (founder of Carnegie Learning, USA)."

Watch the session below.

2021, June 10 | Digital education for a strong recovery: A forward look - OECD conference

In todays session on Personalisation of Learning at the "Digital education for a strong recovery: A forward look" OECD conference, Inge Molenaar introduced the "6 levels of automation for personalised learning model" as means to position the current practices of AI in education and discuss the future directions of AI in education.

Watch the presentation below or read about it here.

2021, June 9 | Interview met Inge Molenaar - Opening maand van AI in het onderwijs

"AI in het onderwijs, wat kun je er eigenlijk mee? En met welke ethische overwegingen heb je te maken? Kom erachter in juni: de Maand van AI in het onderwijs. Bekijk de online opening van 9 juni terug met onder meer Ron Augustus (chief innovation officer van SURF), Jeroen Visscher en Inge Molenaar van de Nederlandse AI coalitie werkgroep Onderwijs."

Waarbij Inge Molenaar dieper ingaat op de lastige en gave vraagstukken en het tesla model! Bekijk het hieronder:

2021, May 27 | Digitale tips voor Wetenschap & Techniek - Interview met Joep van der Graaf

2021, May 5 | AI to boost self-regulated learning

Happy to announce that the FLoRA project is highlighted in Education Today.

"Learning to learn is important if you want to do well academically and while self-regulation is tricky, AI might be able to help.

Software made by an international group of universities – The FLoRA project – will help to track students’ learning habits, identifying areas that need work and generating learning scaffolds for each towards improving their self-regulation around learning.

Personalised scaffolds will be offered as an extension of two common educational technologies that are freely available and open source – Moodle and Hypothes.is.

“In essence, existing resources that are used by learners can still be used. Except that we are creating an extra layer of AI that can enhance learning experience and performance,” says Professor Dragan Gasevic, Director of the Centre for Learning Analytics at Monash and a Chief Investigator in the project."

2021, January 29th | Interview with Radio 1 about adaptive learning applications

Schermafbeelding 2021-04-21 om 14.52.41

Together with Patrick Lodiers and Arco Harink, Inge discussed the pros and cons regarding adaptive learnings applications. In addition, they addressed its effect of learning applications on students' their motivation and educational achievements.

2021, January 21st | Virtual congress - the intelligence of adaptive software

Together with an interdisciplinary group of experts, Inge discussed the intelligence of adaptive software. Where adaptivity and AI makes it possible for education to be tailored to the needs of the student and thus contribute to equal opportunities. However, at the same time it was found that those equal opportunities are under pressure due to exactly the same adaptivity.

Watch the webinar below.

2020, December 7 - International Forum on AI and the Futures of Education, with Inge Molenaar

"Experts from around the world discuss AI skills for the futures of education and AI as a common good for education. Speakers share policies and practices in defining the competencies required in the AI era, and examine strategies to prepare all people to live and work with AI effectively."

Inge Molenaar was invited to speak and shared her insights regarding AI and the future of education.

Watch her full presentation below.

2020, December | Interview met Anne Horvers - AR maakt onderwijs beter

Het HAN-lectoraat Leren met ict wilde weten of augmented reality het onderwijs beter maakt. Wat blijkt? Dat doet het! We trokken die conclusie op basis van een review-studie. Augmented reality helpt kinderen efficiënt te leren en zorgt voor minder cognitieve belasting. Nu virtueel en online onderwijs zijn diensten de afgelopen tijd meer dan bewijst, is het interessant ook te kijken naar het toevoegen van augmented reality.

2020, December | Podcast - impact of AI on education

1607527745141

During the SURFdays of education, Inge was invited to an amazing group of panel-members and together they discussed what the impact is of AI on education. But also the importance of the sector to collaborate and what is needed in the Netherlands to further develop AI in education.

2020, November 16 | AI in education & Computational thinking - SPUI25

Together with Bert Bredeweg, Sharon Calor and Berry Nieskens, Inge molenaar discussed the role of computational thinking in education. Whereas a specific computer technology is currently gaining ground: artificial intelligence. But what does this mean for students? And what should they know about AI?

2020, October | Künstliche Intelligenz an der Schole? - Webinar with Inge Molenaar

"What AI-based systems are already doing in education today" - Martin Arndt, Arndt Kwiatkowski, Anke Langer and Inge Molenaar will share their knowledge with you.

Watch the full webinar below.

2020, July 21 | How could intelligent technologies help during the pandemic? Interview with Inge Molenaar

"In the face of the ongoing pandemic, thousands of schools, teachers and learners all over the world had to switch to remote teaching and learning almost overnight.  While some of them could successfully continue education with the help of educational technologies and online learning, many still question the effectiveness and level of engagement of the latest.

Artificial Intelligence (AI) has been on the radars of the education agenda since some time. AI applications have promised to spark innovation in education and to make it more personalized and thus more effective. It seems however that AI was not yet implemented at scale in the current crisis.

In this interview, Dr Inge Molenaar, Chair of the 2019 edition of the ICT Prize, tells us more about the difference between intelligent and non-intelligent technologies, existing AI applications in education, and risks and opportunities these applications could create. Dr Molenaar is Assistant Professor at Radboud University Nijmegen (Netherlands), specializing in artificial intelligence and education."

2020, April 30 | Digitaal leermateriaal niet ontworpen voor zelfstandig werken - Interview met Inge Molenaar

"De meeste educatieve software is niet ontworpen om basisschoolleerlingen er zelfstandig mee te laten werken, zegt onderzoeker Inge Molenaar (Radboud Universiteit). Kinderen blijven hangen aan makkelijke taken en worden niet uitgedaagd op hun niveau. ‘Er is een stroomversnelling nodig in de ontwikkeling van digitaal leermateriaal.’"

2019, December 5 | AI in het onderwijs, interview met Inge Molenaar

"In mei 2019 kwam de Ethiek Adviesraad voor het eerst bijeen. Doel van deze Raad is meer zicht krijgen op de kansen, mogelijkheden en bedreigingen rond de inzet van technologie in het onderwijs en het verder op gang brengen van de bewustwording hierover. Deze tweede bijeenkomst startte met een interactieve lezing door Inge Molenaar, lid van de Raad en onderzoeker aan de Radboud universiteit, over de rol van Artificiële Intelligentie in het onderwijs. En dat riep onderstaande drie vraagstukken op."

2019, October 22 | Welke rol krijgt AI in het onderwijs, interview met Inge Molenaar

"Van apps waarmee kinderen leren lezen tot een virtuele docent die via het smartboard lesgeeft. De mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI), ofwel kunstmatige intelligentie, in het onderwijs lijken eindeloos. Maar waar liggen de grenzen? En welke rol krijgen machines en leraren? Inge Molenaar, universitair docent onderwijskunde aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in technologie binnen het onderwijs, vertelt over de nieuwste ontwikkelingen, de toekomst van AI in het onderwijs en de belangrijke ethische vragen die dit oproept."