Faculty of Social Sciences
Zoek in de site...

Hoe ziet deelname er uit?

Tijdens het CogTraining onderzoek volgen deelnemers vier weken, twee keer per week, een taak om hun werkgeheugen te trainen. Om het effect van de Cogtraining goed te onderzoeken worden twee groepen met elkaar vergeleken: mensen die de Cogtraining volgen en mensen die een taak uitvoeren die hierop lijkt. Het kan dus zijn dat een deelnemer meedoet aan het onderzoek maar niet de Cogtraining volgt. Ook deze gegevens van groot belang voor ons onderzoek. De deelnemer kan de taak thuis doen en hoeft er niet voor op locatie te komen. Vanuit het onderzoek krijgt de deelnemer tijdelijk een tablet mee om de taak op uit te voeren. Verder zijn er twee meetmomenten op de behandellocatie: voorafgaand en na afloop van de CogTraining. Vervolgens volgen er na de CogTraining drie vragenlijsten die de deelnemer thuis in kan vullen.

tabel training