Zoek in de site...

Filosofie van de sociale wetenschappen

Go to English

Welkom

Wij zijn een groep filosofen werkzaam binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Onze groep biedt een platform voor het creëren van, reflecteren op en delen van perspectieven op sociale wetenschappen, onderwijs en zorg.
We onderzoeken wat stilzwijgend als vanzelfsprekend wordt beschouwd in de manier waarop er over kwesties in deze domeinen wordt gesproken, met als doel de onderliggende aannames, waarden, concepten en argumenten zowel te verduidelijken als ter discussie te stellen. Ons transdisciplinair perspectief en onze ambitie vereisen de verbinding van ideeën, praktijken en mensen, zowel in ons onderwijs als in ons onderzoek.
We richten ons op drie maatschappelijke arrangementen: wetenschap, onderwijs en zorg. Deze arrangementen impliceren, onderhouden en (ver)vormen specifieke normatieve structuren die een groot deel van het moderne leven domineren. Wetenschap draait om de groei van kennis en begrip; onderwijs om menselijke ontwikkeling; en zorg om herstel en bloei. Het begrijpen van deze structuren en het kritisch evalueren van hun voor- en nadelen is essentieel om de fundamentele uitdaging van onze tijd aan te gaan: een manier van leven voor de mensheid te vinden die echt duurzaam is.

foto Philosophy of the Social Sciences-2

Sociale wetenschappen

Zorg

Montessori Meetings