Zoek in de site...

Onderwijs en menselijke ontwikkeling

Wij beschouwen onderwijs als het maatschappelijke arrangement dat de menselijke ontwikkeling ondersteunt, en onze belangstelling voor het onderwijs wordt gevoed door wat volgens ons de diepe crisis is - conceptueel, normatief en sociaal - van het schoolsysteem in hedendaagse westerse samenlevingen. De neiging om deze samenlevingen hoogontwikkeld te noemen, weerspiegelt de dominantie van klassieke economische modellen van lineaire en potentieel onbeperkte groei - modellen, zo betogen wij, die ons begrip van ontwikkeling vervormen.

Wij dragen bij aan een aannemelijker en meer coherent begrip van de menselijke ontwikkeling, zowel op individueel als op collectief niveau. Veel van onze inspiratie komt voort uit een engagement met de vragen die vanuit het pragmatisme, het enactivisme en het ecologisme gesteld worden. Inzoomend op onderwijskundige vraagstukken ligt onze focus op een aantal thema's:

  • levenslang leren voor iedereen
  • de relatie tussen studenten en docenten
  • de machtsdynamiek van toetsen
  • 4E-theorieën over cognitieve ontwikkeling
  • leren in context
  • transformatief leren
  • de culturele dimensie van menselijke ontwikkeling
  • de toekomst van de academische wereld
  • ...