Zoek in de site...

Sociale Wetenschappen

De sociale wetenschappen hebben als studieobject menselijk gedrag, individueel of collectief. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek, en de daaruitvolgende onderzoeksresultaten, moeten een betrouwbare basis bieden voor beschrijvingen, behandelingen en beleid. Echter:

  1. Mensen zijn behalve een veelzijdig en (bio-psycho-socio-cultureel) gelaagd object van studie ook altijd een participant van studie;
  2. Mensen en hun gedrag vragen vanwege hun complexiteit om een veelheid van methoden en benaderingen;
  3. Sociale wetenschap is een activiteit door, voor en over mensen, zodat kennis en beïnvloeding, feiten en waarden, en oorzaken en redenen, moeilijk te scheiden zijn.

Als vakgroep bevragen we daarom de onderliggende aannames van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. We bekritiseren en legitimeren onderzoek en interpretaties binnen de sociale wetenschappen, op methodologisch, inhoudelijk, moreel en politiek vlak.