Zoek in de site...

Zorg

Zorg is een belangrijk thema in de filosofie van de sociale wetenschappen. Het gaat zowel om de praktische zorg als om het ethische zorgperspectief.

De praktische zorg waar wij ons op richten komen we tegen in het sociale domein. Het gaat dan om concrete praktijken op het gebied van opvoeding, welzijn, onderwijs, forensische zorg en gezondheidszorg. In deze praktijken onderzoeken wij de (impliciete) normativiteit. Het handelen en oordelen in deze zorgpraktijken veronderstelt bijvoorbeeld opvattingen over menselijke ontwikkeling, de aard van zorgrelaties en wat nastrevenswaardig is. Deze ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden stellen wij ter discussie.

Zorg als ethisch perspectief vormt een belangrijke inspiratiebron voor ons denken over het omgaan met het menselijke en niet-menselijke leven. Het relationele uitgangspunt van dit perspectief is waardevol voor bijvoorbeeld het denken over samenleving, pedagogiek, het belang van het kind en interveniërend handelen.