Zoek in de site...

RATIO: Wetenschappelijk Expertisecentrum RAdboud Talent In Ontwikkeling

VERBINDT WETENSCHAP EN PRAKTIJK

RU_BSI_2009_RaTiO-signature-01

Koios - durf vragen te stellen

koios

Professionals en studenten, die werken en/of onderzoek doen op het gebied van hoogbegaafdheid, kennen de kracht van samenwerking en het delen van kennis en standpunten. Het is cruciaal voor ons vakgebied om te verbinden, te delen en te interageren. Wij brengen daarom onder uw aandacht: het internationale denktankplatform Koios; een internationaal platform over hoogbegaafdheid.

Oratie Professor Lianne Hoogeveen

Bijzonder hoogleraar Lianne Hoogeveen heeft op 8 maart 2022 haar oratie gehouden, getiteld:

  • Talents’ needs Identification, Support and Counseling of Talent

Lianne HoogeveenDe tekst van de oratie is hier te downloaden (pdf, 311 kB).
Beelden van het uitspreken van deze inaugurele rede tijdens een bijeenkomst in de Aula van de Radboud Universiteit zijn hier te zien in een uur durende video.

Opmaat naar thematische kennisagenda hoogbegaafdheid

Onlangs is een eerste verkenning (pdf, 1 MB) afgerond aangaande vraagstukken, thema’s en doelgroepen voor een landelijke, thematische kennisagenda1 met als thema hoogbegaafdheid. Dit document dient als opmaat om te kunnen komen tot een definitieve, thematische kennisagenda met als thema hoogbegaafdheid

Recente publicaties

In het tijdschrift Gifted248 is vorig jaar een artikel (pdf, 504 kB) verschenen van de oprichters van RATiO over wat er binnen dit expertisecentrum zo al gebeurt.
Verder is er een onderzoek afgerond naar het zelfbeeld van (hoog)begaafde leerlingen en hun klasgenoten. De Engelstalige publicatie hiervan vind je hier. Ook zijn er een praktijkartikel (pdf, 187 kB) en een fact sheet (pdf, 186 kB) over verschenen.

Voor een overzicht van de meest recente Engelstalige publicaties van RATiO, zie onze Engelstalige website.

RATiO Symposium compilatie

Top 20 principes voor onderwijs aan begaafde leerlingen

Top-principles-gifted-dutch_Pagina_03 Onlangs is de Nederlandse vertaling verschenen van ‘Top 20 principes (pdf, 1,4 MB) uit de psychologie voor het onderwijs aan en het leren van creatieve, getalenteerde en begaafde leerlingen van de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs’.

Elk principe wordt besproken en is voorzien van relevante literatuur en met uitleg over de relevantie ervan voor het begaafdheidsonderwijs.”

Video Top 20 principles

Visie

Het Wetenschappelijk Expertisecentrum RAdboud Talent In Ontwikkeling (RATIO) staat voor kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek naar (hoog)begaafdheid en de vertaling van dat onderzoek naar praktijk en beleid.

> lees verder

Wie zijn wij

RATIO is een wetenschappelijk expertisecentrum, verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. De onderzoekers van RATIO vinden de verbinding met de praktijk erg belangrijk en zijn daarom ook op verschillende manier betrokken bij de praktijk.

Begaafdheid en het onderwijssysteem

Het huidige onderwijssysteem is vaak niet voldoende ingericht op het omgaan met individuele verschillen, zeker niet als het begaafde leerlingen betreft. Met ons onderzoek willen we bijdragen aan de vernieuwing van het onderwijs, zodat alle leerlingen, dus ook de begaafde, het onderwijs kunnen krijgen dat ze nodig hebben.

  • Onderwijsontwikkeling
  • Leraarprofessionalisering
  • Goed onderwijs voor alle leerlingen

lees verder

Prof.dr. Franz Mönks overleden

Op 10 maart 2020 is Franz Mönks op 87-jarige leeftijd overleden. Prof.dr. Franz Mönks was de pionier op het gebied van hoogbegaafdheid in Nederland.

> Lees verder

Onderzoeks-thema’s

Signaleren en onderwijsbehoeften
Begaafde leerlingen worden nog lang niet altijd op tijd gesignaleerd, zeker niet als er sprake is van onderpresteren of leer- of gedragsproblemen.

> lees verder

Zelf (promotie-) onderzoek doen?

Promotieonderzoek
Het is mogelijk om bij ons promotieonderzoek te doen. Als wij vacatures hebben, zullen we dat op deze website vermelden. Als u zelf financiering heeft voor (promotie)onderzoek, kunnen wij dat onder bepaalde voorwaarden begeleiden.

> lees verder

Scriptie- onderzoek

Wij begeleiden uitsluitend scriptieonderzoek van studenten van de Radboud International Training on High Ability (RITHA) en van de bachelor en master Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen (PWO) aan de Radboud Universiteit.

Expertisecentrum Radboud Talent in Ontwikkeling (RATIO) is Talent Point

RATIO is een van de Nederlandse Talent Points en als zodanig onderdeel van The European Talent Support Network (ETSN), geïnitieerd door de European Council for High Ability (ECHA). RATIO is aangesloten bij het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN), een van de 25 Europese Talent Centers. Verbonden met deze 25 Europese Talent Centres zijn bijna 400 Talent Points in 44 landen over de hele wereld.

> Lees verder

etsn_logo-01