Faculty of Social Sciences
Zoek in de site...

Begaafdheid en het onderwijssysteem

Het huidige onderwijssysteem is vaak niet voldoende ingericht op het omgaan met individuele verschillen, zeker niet als het begaafde leerlingen betreft. Met ons onderzoek willen we bijdragen aan de vernieuwing van het onderwijs, zodat alle leerlingen, dus ook de begaafde, het onderwijs kunnen krijgen dat ze nodig hebben.

Kenmerken van begaafdheid (op het niveau van neurologie, cognitie en gedrag)
Begaafdheid is een lastig te definiëren begrip, omdat het volgens huidige operationaliseringen niet een ‘aparte categorie’ kinderen betreft, maar kinderen die binnen de normaalverdeling  het hoogst scoren op bepaalde vaardigheden. Om meer zicht te krijgen op wie deze leerlingen zijn en wat zij nodig hebben, doen wij onderzoek naar de neurocognitieve, psychologische en gedragsmatige kenmerken van (vermoedelijk) begaafde leerlingen.

  • Creativiteit RU_BSI_2009_RaTiO-loep-01
  • Sensitiviteit
  • Informatieverwerking