Faculty of Social Sciences
Zoek in de site...

Algemene informatie Schoolmoestuin Onderzoek

groente

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wist u dat is aangetoond dat kinderen die in schoolmoestuinen werken meer groente willen proeven? Hier willen onderzoekers van het Radboudumc rond het schoolmoestuinprogramma graag meer over weten! En dit wordt bekeken bij de kinderen op diverse scholen. De kinderen worden gevraagd op twee momenten een korte vragenlijst in de klas in te vullen. De school van uw kind neemt deel aan dit onderzoek. Mag uw kind ook deze vragenlijst invullen?

Het onderzoek

De leerlingen vullen op een meegebrachte iPad/laptop een korte vragenlijst in en een groente. De quiz bestaat uit kennisvragen over groente. De vragenlijst gaat over hoe zij denken over het eten van groente en fruit, hoe vaak ze groente en fruit eten en denken dat hun klasgenoten dat doen, hoe vaak en met wie ze boodschappen doen en praten over eten thuis.

Alle kinderen in de klas kunnen tegelijk meedoen aan het onderzoek. Het afnemen van de vragenlijsten duurt ongeveer 20 minuten en vindt in maart en in juni plaats. Samen met de docent of de schoolmoestuincoördinator wordt een geschikt tijdstip afgesproken waarop de kinderen in de klas de korte vragenlijst invullen.

Wie voeren het onderzoek uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Radboudumc en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Vertrouwelijkheid en gegevens

Alle gegevens zullen anoniem verwerkt en vertrouwelijk opgeslagen worden. Bovendien zal er voorzichtig worden omgegaan met de kinderen tijdens het onderzoek, zodat zij niet het gevoel krijgen beoordeeld te worden of te moeten presteren. Dit zal ook duidelijk worden gemaakt aan de kinderen zelf. Daarnaast kunnen de kinderen altijd stoppen met het onderzoek wanneer zij en u niet meer willen deelnemen.

De informatie wordt nog 10 jaar bewaard bij het Radboudumc om in de loop van het project nog nieuwe inzichten op te kunnen doen die te maken hebben met dit onderzoek. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van de gegevens is nodig om onze onderzoeksvragen te beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. De antwoorden worden dus alleen gebruikt voor dit onderzoek en niet voor andere (commerciële) doelen.

Toestemming

Informatie over toestemming en het verlenen van toestemming vindt u op de volgende pagina: Toestemming voor deelname van uw kind aan het onderzoek.

Tot slot

Na afloop van het onderzoek worden ouders geïnformeerd over de resultaten. Wanneer u nog vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met - hoofdonderzoeker Kris Bevelander (kris.Bevelander@radboudumc.nl),
- student Fabian van der Meer, (fabian.vandermeer@radboudumc.nl) of
- student Juliette van Acker, (juliette.vanacker@radboudumc.nl).

Voor vragen over hoe het onderzoek in de les wordt uitgevoerd, kunt u ook de docent benaderen.

Met vriendelijke groeten

Het onderzoeksteam