Faculty of Social Sciences
Zoek in de site...

Extra maatregelen i.v.m. COVID-19

Hieronder geven wij een overzicht van wat wij voorafgaand aan en tijdens ons bezoek aan de school doen om besmetting en/of verspreiding te voorkomen.

Algemeen

 • We houden ons te allen tijde aan de richtlijnen van het RIVM, de school en het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit.
 • We zullen zoveel mogelijk één school per dag bezoeken.
 • Indien we toch naar twee scholen op een dag gaan, zullen we onze handen en de materialen extra desinfecteren.

Reizen naar de scholen:

 • We reizen (zoveel mogelijk) per auto.
 • We dragen een mondkapje tijdens de reis.
 • Na het uitstappen desinfecteren we onze handen.

In de school:

 • Bij binnenkomst in de school zullen we onze handen wassen en desinfecteren.
 • We zullen geen handen schudden.
 • We bewegen zo min mogelijk door de school.
 • We gebruiken een eigen drinkflesje/theekopje.

In de klas:

 • We wassen en desinfecteren onze handen bij binnenkomst in de klas.
 • We raken zo min mogelijk spullen aan.
 • We dragen een (doorzichtig) gezichtsmasker.
 • We houden minimaal 1,5 meter afstand van de leerkracht.
 • Waar mogelijk houden we ook 1,5 meter afstand van de leerlingen.
 • De materialen, zoals laptops, muizen en koptelefoons, worden voor en na elke leerling schoongemaakt en gedesinfecteerd.

Aanvullende informatie vanuit het Behavioural Science Institute voor externe instituten en deelnemers over het COVID-19 protocol voor onderzoek

Door de COVID-19 uitbraak is het onderzoek op scholen in het voorjaar van 2020 vrijwel volledig stil komen te liggen. De versoepelingen van de maatregelen aan het begin van de zomer 2020 bieden echter mogelijkheden voor de heropstart van het onderzoek op scholen. Omdat hierbij de veiligheid van onze deelnemers en onderzoekers voorop staat, hebben wij een protocol rondom de herstart van onderzoek opgesteld.

Het protocol voldoet volledig aan de richtlijnen van (1) de overheid en het RIVM; (2) de lokale voorschriften van [de school] die wordt bezocht; en (3) waar nodig, aanvullende criteria van ons onderzoeksinstituut. Het protocol is beoordeeld en goedgekeurd door onafhankelijke organen binnen de universiteit (Arbo Medische Dienst, Arbo Coordinator, Campus & Facilities en College van Bestuur).

Het protocol houdt in dat wij passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deelname aan onderzoek voor u als school en voor onze onderzoekers veilig is. Zo dienen deelnemers aan ons onderzoek thuis te blijven bij de volgende klachten: neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten en/of benauwdheid of koorts (> 38 graden °C). Ook mogen deelnemers niet aan onderzoek meedoen als een huisgenoot last heeft van één of meerdere van de laatste twee klachten.

Ten slotte wordt u vooraf als school duidelijk geïnformeerd over de aard van het onderzoek, wat er van u verwacht wordt en hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Als er reden is om extra maatregelen te treffen met betrekking tot COVID-19 dan zullen wij u daar ook over informeren. Het is van belang dat deelnemers aan het onderzoek de aanwijzingen van de onderzoekers nauwkeurig opvolgen.

Mocht u nog vragen hebben over de maatregelen stel deze dan gerust, bij voorkeur voorafgaand of tijdens deelname aan het onderzoek aan de verantwoordelijke onderzoeker.

Home