Faculty of Social Sciences
Zoek in de site...

Werkwijze

Wat gaan we in dit onderzoek precies doen?

In elke klas komen we in overleg twee keer langs: één keer aan het begin en één keer aan het eind van het onderzoek. Wanneer het onderzoek plaatsvindt, wordt in overleg met de leerkracht bepaald. Het onderzoek kan op elk moment in het schooljaar starten. Er zullen ongeveer 10-12 weken tussen onze twee bezoeken zitten. Tijdens een bezoek aan de klas zal er in ieder geval een klassikale sessie plaatsvinden. In sommige klassen zullen daarnaast ook individuele sessies plaatsvinden bij elk bezoek.

Klassikale sessie

De kinderen vullen op laptops een aantal vragen in over hun klasgenoten en over zichzelf. Dit duurt maximaal een uur. Bij de vragen over klasgenoten kiezen kinderen steeds de klasgenoten die het best passen bij een bepaalde omschrijving. De omschrijvingen gaan onder andere over hulpgedrag, pesten, samenwerken en roddelen. Bijvoorbeeld: ‘Wie uit jouw klas helpen andere kinderen?’. De vragen die de kinderen over zichzelf invullen, gaan over onderwerpen zoals populariteit, pesten, vriendschap en gevoelens van eenzaamheid in de klas. De leerkracht vult ook vragenlijsten in over de kinderen, bijvoorbeeld over de band met uw kind. De leerkracht zal geen vragenlijsten invullen voor kinderen die niet deelnemen aan het onderzoek.

Voorbeeldpagina van de vragenlijst voor de kinderen:

Screenshot vragenlijst

Individuele sessie

laptop_handsIn kleine groepjes worden de kinderen meegenomen voor een individuele sessie. Deze duurt maximaal 30 minuten en vindt plaats in een rustige ruimte in de school. De kinderen zullen individueel twee taken uitvoeren op een laptop. De eerste is een reactiesnelhedentaak die meet hoe kinderen hun sociale relaties in de klas ervaren. Daarnaast meten we hun behulpzame gedrag tegenover klasgenoten in een scenariotaak. Hierin leggen we kinderen een situatie voor en zij geven dan aan wat ze zouden doen. Bijvoorbeeld: Je klasgenoot verliest een sjaal, wat doe je?  Verder vragen we kinderen zichzelf in een videoboodschap kort voor te stellen aan klasgenoten. Hiermee willen we hun non-verbale gedrag onderzoeken.

Leerkrachtsessie

We vragen alle leerkrachten vragenlijsten in te vullen en een interview met één van de onderzoekers over de klasindeling te hebben. Deze vragenlijsten kunnen online op een zelfgekozen moment worden ingevuld. Het interview kan plaatsvinden op de dag van de klassikale sessie of telefonisch op een later moment. In klassen waar individuele sessies voor leerlingen plaatsvinden, doet de leerkracht ook enkele computertaken. Deze zullen in onze aanwezigheid plaatsvinden, omdat hier specifieke apparatuur voor nodig is. Deze taken meten met behulp van reactiesnelheden hoe de leerkracht de sociale relaties met kinderen in de klas ervaart.

Methoden om het klasklimaat te verbeteren

Tussen ons eerste en tweede bezoek zullen de klassen aan de slag gaan met de methoden die wij ontwikkeld hebben. Deze zullen we op verschillende manieren in de deelnemende klassen toepassen. Dit betekent dat in sommige klassen beide methoden toegepast zullen worden en in sommige klassen één van de twee methoden.

Klasindeling
Deze methode is erop gericht elk kind een passende plek in de klas te geven. Daarom zullen kinderen in alle klassen in overleg met de leerkracht een nieuwe plaats toegewezen krijgen. Het gaat hierbij niet om de indeling van de tafels en stoelen, maar om wie naast wie zit. Deze methode is gebaseerd op eerder onderzoek naar klasindelingen.

Game
De kinderen spelen acht weken een educatieve game waarin ze op een speelse manier leren over psychologie. Tegelijkertijd is de game zo gemaakt dat kinderen positieve ervaringen opdoen met poppetjes van andere kinderen. Elk kind maakt namelijk een eigen poppetje. Deze verschijnen elke keer als er iets leuks gebeurt in het spel. Soms zijn ze gemaakt door klasgenoten en soms door kinderen uit een andere klas. De poppetjes worden door de computer bestuurd. De kinderen spelen dus niet tegen elkaar, maar individueel. We zullen de resultaten van de game ook niet opslaan of gebruiken. Het gaat alleen om het spelen van de game, zodat op die manier het sociaal klimaat verbetert.

Bekijk onderstaand filmpje voor een korte demonstratie van de game:

Liever geen fysiek bezoek i.v.m. COVID-19?

In principe zullen wij de scholen fysiek bezoeken. Als de school in verband met COVID-19 toch liever niet heeft dat er externe personen aanwezig zijn, begrijpen we dat natuurlijk ook. We hebben daarom ook een variant van het onderzoek waarin alles online plaatsvindt, mits de school zelf beschikt over computers met een internetverbinding. Zo kan de school toch deelnemen aan het onderzoek, zonder een fysieke afname in de school. Natuurlijk bieden wij dan instructie en ondersteuning op afstand. Wanneer wij de school wel fysiek bezoeken, treffen we extra maatregelen. Lees hierover meer op de pagina 'Extra maatregelen COVID-19'.

Home