De afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies richt zich in onderzoek en onderwijs op de wisselwerking tussen culturele diversiteit en ongelijkheid. Deze is complex en de analyse ervan wordt bemoeilijkt doordat de culturele identiteit van mensen in het maatschappelijke debat niet altijd helder wordt onderscheiden van de positie die ze bekleden op de sociaaleconomische ladder. Om die reden richt de afdeling zich zowel op de studie van culturele diversiteit en ongelijkheid in discussies en discoursen als in sociale praktijken.

Onderzoek

Wij bestuderen de interactie tussen diversiteit en ongelijkheid vanuit verschillende disciplinaire perspectieven, gebaseerd op de samenwerking tussen antropologie en ontwikkelingsstudies. Het onderzoeksprogramma is ingebed in het onderzoeksinstituut Radboud Sociaal Cultureel Onderzoek (RadboudSCR).

Publicaties

Onze afdeling

Contact

Maria Montessorigebouw, kamer 02.016
Thomas van Aquinostraat 4 
elvira.janssen@ru.nl 
(024) 361 2361

De openingstijden van het secretariaat zijn maandag t/m donderdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Contactpersonen