Blog

Welkom op onze blog, een platform waarop huidige en voormalige CAOS-medewerkers en PhD-studenten hun spreekwoordelijk ei kwijt kunnen. De blog richt zich op bijdragen die passen binnen een (of meerdere) van de volgende thema’s:

  1. ‘Grounded reflections’: bijdragen over het (niet zo) alledaagse leven waar dan ook ter wereld, van de oevers van het Victoriameer tot in de ‘probleemwijken’ van Amsterdam. Eerder dan traditionele reisverhalen, richten we ons op bijdragen die een dieper inzicht kunnen verschaffen in het functioneren van zogenaamd ‘andere’ samenlevingen.
  2. De onderzoeker in het veld: wat betekent het om onderzoek te doen in omgevingen die worden gekenmerkt door scherpe ongelijkheid en culturele diversiteit? Welke ethische en mentale vraagstukken brengt dit met zich mee.
  3. De maatschappelijke rol van de onderzoeker: kritische reflecties over actuele thema’s als radicalisering, de vluchtelingencrisis, of klimaatverandering, vanuit onze ervaringen en expertise als sociale wetenschappers.

Voor de blog posts mikken we ons op korte bijdrages (700-1000 woorden) die het midden vinden tussen toegankelijkheid en wetenschappelijke expertise. Voor bijdragen en verdere informatie kunt u zich steeds richten tot de blogredactie.

Groet van de redacteur,

Joost Beuving j.beuving@maw.ru.nl