Stagiaire BA Geschiedenis en/of Antropologie

Wie zijn wij?
Erfgoed Gelderland werkt vanuit een hecht netwerk van ruim 140 Gelderse erfgoedorganisaties en draagt bij aan de versterking van het brede erfgoedveld door kennisdeling te stimuleren, in te spelen op trends en ontwikkelingen en bovenregionale en multidisciplinaire samenwerkingsprojecten te initiëren. Driejaarlijks organiseert Erfgoed Gelderland een Erfgoedfestival. In mei en juni 2018 vindt het Erfgoedfestival Gelderland Grensland plaats. Zie ook: www.erfgoedfestival.nl.

Project ‘Van over de Gelderse grens’
Het project ‘Van over de Gelderse grens’ is onderdeel van het erfgoedfestival. Het project geeft met beeld en tekst een gezicht aan de mensen die in de loop van de eeuwen de grens van Gelderland overstaken. Al zo lang er grenzen zijn, worden ze door mensen overschreden. Immigranten en emigranten kwamen en gingen, ook in het gebied dat nu Gelderland is. Hun redenen waren legio: op zoek naar werk, in de hoop op een beter leven, om te schuilen voor gevaar, vanwege de liefde of uit zucht naar avontuur. Met dit project geven we grensoverschrijders uit allerlei tijden een gezicht. Daarmee laten we zowel de variatie als het universele karakter van grensoverschrijding zien. Via een website, een bijbehorende app en een pop up tentoonstelling verzamelen en tonen we foto’s met daarbij korte, anekdotische teksten.

Wat ga je doen?
Voor studenten geschiedenis: afbeeldingen, foto’s en korte toegankelijke teksten verzamelen over groepen die zich in vorige eeuwen in Gelderland vestigden, zoals bijvoorbeeld Franse Hugenoten, Duitse Hannekenmaaiers, Belgische vluchtelingen of Italiaanse terrazzowerkers. Voor studenten antropologie: afbeeldingen vragen en interviews afnemen bij huidige bewoners van Gelderland over hun komst naar Gelderland. Dat kan bijvoorbeeld een familie uit Groningen zijn die zich vanwege werk vestigde in Nijmegen, een gastarbeider die in de jaren vijftig naar Gelderland kwam of een vluchteling uit Syrië.

De voorwaarden

  • Opdrachtgever Erfgoed Gelderland
  • Begeleiding drs. Else Gootjes
  • Standplaats Erfgoed Gelderland, Westervoortsedijk 67D, Arnhem
  • Periode oktober 2017- januari 2018, gedurende een aantal uren per week in overleg
  • Vereisten creativiteit, goede communicatieve vaardigheden, goede beheersing van het Nederlands, ervaring met interviews afnemen (antropoloog) of met archief- en literatuuronderzoek (historicus)
  • Vergoeding er is een stagevergoeding beschikbaar

Informatie en aanmelden Nadere informatie over deze stage is te krijgen bij drs. Else Gootjes (0633776999) of bij Prof. dr. Dolly Verhoeven (06 51317020). Heb je belangstelling voor deze stage? Mail dan uiterlijk 1 september 2017 je CV en je motivatiebrief naar e.gootjes@erfgoedgelderland.nl

Overzicht